Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Liczba kolekcji partnera:
159
zobacz więcej:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków działa nieprzerwanie od 3 czerwca 1955 roku, kiedy utworzono stanowisko konserwatora zabytków miasta Poznania. Od 1962 roku urząd konserwatorski znajduje się w gmachu dawnego kolegium jezuickiego przy pl. Kolegiackim 17, obecnie siedziba Urzędu Miasta Poznania. Biuro zajmuje się szeroko pojętą ochroną zabytków na terenie Poznania. Bazą jego merytorycznego działania jest systematycznie wzbogacana dokumentacja, w tym najstarsze, pruskie akta sięgające schyłku XIX wieku. BMKZ posiada bardzo bogaty zbiór fotografii z obszaru Poznania, obecnie to ponad 33 tys. zdjęć, najstarsze pochodzą z końca XIX wieku. Bezcenne są zbiory fotografii z okresu międzywojennego autorstwa Romana S. Ulatowskiego, z przełomu lat 40. i 50. XX wieku obrazujące zniszczenia miasta po II wojnie światowej i odbudowę kluczowych obiektów czy z lat 60. i 70. XX wieku dokumentujący budowę nowych osiedli na Ratajach i Winogradach. Kolekcja jest na bieżąco uzupełniana fotografiami  uwieczniającymi aktualne widoki miasta. W zasobach BMKZ znajduje się także dokumentacja techniczna, m.in. niezwykle cenny zbiór rysunków projektowych autorstwa architektów Stefana Cybichowskiego i Włodzimierza Wojciechowskiego. Miejski konserwator zabytków był jednym z pierwszych partnerów projektu CYRYL, od 2012 roku udostępniając do digitalizacji kolejne zbiory fotografii.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane