Fort Va Bonin | MKZ

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Twierdza Poznań. Twierdza fortowa | MKZ
Fort Va Bonin | MKZ
Liczba obiektów:
29
Lokalizacja:

Fort Va Bonin był fortem pośrednim nowego typu. Został wybudowany według projektu z 1889 roku przy drodze prowadzącej na Piłę. Jego zadaniem była obrona miasta od północy. Wyróżniał się połączeniem kaponier przeciwskarpy z resztą pomieszczeń fortecznych korytarzem przebiegającym pod suchą fosą. Krótko przed I wojną światową został zmodernizowany. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim magazyn uzbrojenia, w którym przechowywano m.in. pancerzownice Panzerfaust. W czasie walk w 1945 roku fort został nieznacznie uszkodzony i przetrwał do obecnych czasów, choć był systematycznie dewastowany. Zachowała się droga dojazdowa do fortu. Obecnie właścicielem obiektu jest Poznańskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", a fort stanowi ostoję nietoperzy. W ostatnich latach rozpoczęto prace rewitalizacyjne fortu i od niedawna została w nim udostępniona trasa turystyczna. Nad obiektem opiekę sprawuje Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji Kernwerk. W zbiorach miejskiego konserwatora zabytków w Poznaniu znajdują się tylko dwie fotografie fortu, pozostałe to zdjęcia schronów wybudowanych w jego pobliżu w latach 1887-88 i 1913-14.

Sortuj:
Wyświetlam 29 wyników
Wyświetlam 29 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Twierdza Poznań. Twierdza fortowa | MKZ
Informacje / metadane