Akcje społeczne

Akcje Cyryla to zainicjowany w 2018 roku pomysł na połączenie działań w sieci z działaniami w świecie realnym.

Każda nasza akcja polega na aktywizacji społecznej osób, które dysponują historycznymi materiałami analogowymi i zmotywowaniu ich do odszukania w domowych archiwach obiektów z tematem akcji związanych. Obiekty te, w postaci fotografii, dokumentów, druków, nagrań audiowizualnych lub przedmiotów, właściciele dostarczają do pracowni CYRYLA (osobiście lub pocztą elektroniczną), gdzie zostają zdigitalizowane, opisane, a następnie, jeżeli mają postać analogową, zwrócone właścicielom. Ze zgromadzonych w ten sposób archiwaliów przygotowujemy cyfrową kolekcję tematyczną publikowaną na naszej stronie, a właścicieli najciekawszych i najwartościowszych obiektów nagradzamy. Akcję kończy wystawa wielkoformatowych wydruków zebranych obiektów w przestrzeni miasta. W ten sposób osiągamy trzy ważne dla nas cel – mamy możliwość publikacji historycznych materiałów o dużej wartości, które nigdy wcześniej nie były udostępniane publicznie, osobom wykluczonym cyfrowo prezentujemy cenne dla dziejów Poznania archiwalia w dostępnej dla nich formie, a użytkownikom sieci, którzy do tej pory o istnieniu CYRYLA nie mieli pojęcia, pokazujemy, że jesteśmy i warto nas odwiedzić.

Aktualne akcje

akcja: Winogrady

W 1969 roku oddano do użytku pierwszy blok z wielkiej płyty na Winogradach. Stał wśród pól, łąk i sadów dawnej podpoznańskiej wsi. Od tego czasu minęło 55 lat. Dzisiaj na wielkich osiedlach winogradzkich i sąsiadującym z nimi Piątkowie mieszka 80 tysięcy ludzi, a w niegdyś młodej dzielnicy dorastają kolejne pokolenia.

Szczegóły akcji

Akcje archiwalne

akcja: stara rzeźnia

Rzeźnię miejską na Garbarach otwarto 1 marca 1900 roku, a ostatecznie zlikwidowano w 2015 roku. Przez kilka kolejnych lat zabudowania rzeźni, obok starej gazowni na Grobli największy kompleks poprzemysłowy w Poznaniu, stały puste, incydentalnie jedynie wykorzystywane przez organizatorów giełdy staroci czy wydarzeń kulturalnych.

Szczegóły akcji

akcja: powstanie

Setna, okrągła rocznica powstania wielkopolskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Wielkopolski i Polski, była znakomitą i najprawdopodobniej ostatnią okazją na wydobycie z szaf, szuflad i albumów rodzinnych Wielkopolan pamiątek dotyczących powstania, jego genezy, przebiegu, uczestników i następstw.

Szczegóły akcji
Informacje / metadane