Biblioteka Raczyńskich

najstarsza biblioteka publiczna w Polsce

Liczba kolekcji partnera:
9
Zobacz więcej:

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda hrabiego Raczyńskiego (1786-1845), wielkopolskiego magnata, działacza społecznego, mecenasa sztuki i nauki, autora i wydawcy. Otwarcie książnicy nastąpiło 5 maja 1829 r. w specjalnie dla niej wzniesionym budynku przy dzisiejszym placu Wolności 19. Od początku swego istnienia Biblioteka Raczyńskich miała charakter biblioteki publicznej, zgodnie ze słowami swego twórcy:
“Przeznaczeniem Biblioteki Raczyńskich jest aby w czytelni, która w tejże będzie urządzoną, każdy bez różnicy osób w dniach i godzinach oznaczonych miał prawo z niej korzystać.”
Obecnie Biblioteka Raczyńskich jest najstarszą spośród istniejących biblioteką publiczną w Polsce. Jej księgozbiór liczy dziś ponad 1,7 miliona woluminów. Najcenniejsze pod względem naukowym i zabytkowym są zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, kartografia, ikonografia. Biblioteka Główna ma status biblioteki naukowej. Ze względu na wysoką rangę Biblioteka Raczyńskich otrzymała drogą darowizn i fundacji spuścizny po polskich twórcach i kolekcjonerach. Tak powstały poznańskie muzea i pracownie: Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny. Ze zbiorów książnicy korzysta ponad 85 tys. zarejestrowanych czytelników, odwiedzających nowy gmach Biblioteki i rozmieszczone na terenie całego Poznania liczne filie dla dzieci i dorosłych. W 2010 r. rozpoczęła się rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, na terenie sąsiadującym z zabytkowym gmachem książnicy. W nowym budynku przy Alejach Marcinkowskiego 23/24, otwartym 29 czerwca 2013 r., znajdują się czytelnie (ogólna, multimedialna, czasopism, zbiorów specjalnych) oraz wypożyczalnie dla dorosłych (przystosowana także do obsługi osób niewidomych i niedowidzących) i dla dzieci. W gmachu głównym Biblioteki oraz we wszystkich jej filiach odbywają się liczne wystawy i spotkania mające na celu promocję czytelnictwa i literatury. W 2019 r. Biblioteka Raczyńskich obchodzi 190-lecie istnienia.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane