Najnowsze
kolekcje
Polecane kolekcje
Polecane kolekcje

Rzeźnia miejska na Garbarach

1900-2020

Polecane kolekcje

Zoo

1936-2019

Polecane kolekcje

Kuglarze i kabarety

1968-2018

Polecane kolekcje

Sterowiec nad Poznaniem

06.2007

Polecane kolekcje

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

1857-1957

Polecane kolekcje

Łazarz

lata 60. XX wieku

Polecane kolekcje

Poznań z lotu ptaka

1958-1964

Polecane kolekcje

Domy kultury na Ratajach

1970-1979

Polecane kolekcje

Narzędzia i machiny rolnicze z fabryki Hipolita Cegielskiego

1858-1883

Polecane kolekcje

Król Lear. Ostatnia rola Tadeusza Łomnickiego

1992

Polecane kolekcje

Poznań w obiektywie Andrzeja Szozdy

1980-2009

Polecane kolekcje

Rataje, największa budowa socjalistycznego Poznania

lata 60., 70. i 80. XX wieku

Pierwszy Targ Poznański, który zapoczątkował działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich, otwarto 28 maja 1921 roku. Inicjatywa jego powołania nie wzięła się znikąd – tradycje targów i jarmarków w Poznaniu sięgają średniowiecza.

Średniowiecza wieś Jeżyce, o której pierwsze wzmianki pojawiły się dopiero w 1253 roku w dokumencie lokacyjnym Poznania, miała owalny kształt i ulokowana była po obu stronach obecnej ul. Kościelnej. Była wsią stanowiącą, jak kilka innych leżących wokół Poznania, zaplecze gospodarcze miasta. Bogatą wsią, stąd przynosiła miastu znaczące zyski. W czasie wojny północnej Jeżyce zostały prawie całkowicie zniszczone i wyludnione, a obrazu klęski dopełniła panująca w latach 1708-10 zaraza.

Pod koniec 1. dekady XX w secesyjnej kamienicy przy ul. Dąbrowskiego na Jeżycach funkcjonowała sala widowiskowa Bandolina przekształcona później w scenę kabaretową. Po odzyskaniu niepodległości salę przejęło Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Poznańskiego i w 1923 roku wydzierżawiło ją spółce Maski. Teatr Nowy im. Heleny Modrzejewskiej.

Na wytyczonym ponad 750 lat temu wielkim, doskonale kwadratowym placu skupiły się z założenia, a potem i zwyczaju wszystkie najważniejsze funkcje nowego, lewobrzeżnego Poznania. Tu znajdowały się siedziby władz miejskich i sądowniczych, obiekty handlowe i domy elity miasta – patrycjatu, bogatych kupców, lekarzy i prawników, a wkrótce także znaczących rodów szlacheckich. Tu krzyżowały się najważniejsze szlaki handlowe i zatrzymywali się kupcy, którzy na rynku sprzedawali swoje towary.

28 czerwca 1956 roku o godzinie 6.20 robotnicy ZISPO (Zakłady H. Cegielskiego), a za nimi pracownicy innych poznańskich zakładów wyszli na ulice Poznania. Gęstniejący tłum zatrzymał się na pl. Stalina o godzinie 8.40. Demonstrujących było już wtedy około 20 tys., prócz około 10 tys. Cegielszczaków robotnicy ZNTK, pracownicy MPK, załogi Modeny, Zakładów Graficznych, Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, Stomila i Zakładów Zbożowych

W 1. połowie lat 70. XX wieku nocą w Poznaniu było jasno jak w dzień. Stojąc na ulicy spokojnie można było czytać gazetę. Zadbały o to władze miasta, które całą poprzednią dekadę prowadziły akcję tzw. neonizacji Poznania. Po 1975 roku neony szybko zaczęły znikać z miejskiej przestrzeni, prąd stał się zbyt cenny, by służyć jedynie ozdobie.

Chwaliszewo przez stulecia było warciańską wyspą. Początkowo należało do kapituły katedralnej i podlegało jurysdykcji biskupów poznańskich. W czasach pierwszej Rzeczypospolitej było znakomicie rozwijającym się miasteczkiem erygowanym na prawie magdeburskim 20 sierpnia 1444 roku przez króla Polski i Węgier Władysława III.

O Cyrylu

Prezentujemy materiały gromadzone w poznańskich bibliotekach, muzeach, teatrach, galeriach, towarzystwach i centrach kultury, zbiory Międzynarodowych Targów Poznańskich, PTPN, Archiwum PAN, szkół i uczelni. Swoje archiwa przekazało nam do digitalizacji i publikacji kilkadziesiąt osób prywatnych. Na portalu można obejrzeć dziesiątki tysięcy fotografii, pocztówek i planów Poznania, prześledzić historię poznańskich zabytków i instytucji, posłuchać archiwalnych nagrań, obejrzeć spektakle teatralne, filmy i prezentacje przedmiotów przestrzennych.

W liczbach
{}
kolekcje
57 {}
obiekty
80 {}
skanów
Informacje / metadane