Powrót
Kolekcja nadrzędna: Stary Rynek | 1815–2016 | MKZ, Marek Kaczmarczyk
Ratusz | MKZ
Liczba obiektów:
694
Lokalizacja:

Pierwszy poznański ratusz, siedzibę władz miejskich, wybudowano prawdopodobnie na początku XIV wieku w okresie panowania na ziemiach polskich przedstawiciela czeskiej dynastii Przemyślidów Wacława II. Wielki pożar, który nawiedził Poznań w 1536 roku poważnie uszkodził gotycki budynek. Jego odbudowę powierzono włoskiemu architektowi Janowi Baptyście Quadro. Rozbudował on budynek od zachodu, dzięki czemu dał stabilniejsze podparcie wysokiej wieży, fasadę ozdobił trzykondygnacyjną, bogato zdobioną loggią, a szczyt gmachu zwieńczył dekoracyjną attyką z łacińskimi inskrypcjami. Bogate i symboliczne zdobienia wypełniły także wnętrza ratuszowych sal. Szczególnie okazale udekorowano Wielką Sień, czyli salę ławy, do której prowadziło wejście z loggii pierwszego piętra. W XVIII wieku dzięki działaniom podjętym przez Komisję Dobrego Porządku wieżę ratusza ozdobił klasycystyczny hełm z wieńczącym go miedzianym orłem. W latach 1910-13 władze pruskie przebudowały wnętrza ratusza, a elewacje zewnętrzne otrzymały ciemną i mroczną dekorację malarską kłócącą się z lekkim, włoskim stylem budynku. W tym wystroju gmach przetrwał do końca II wojny światowej. W czasie walk o Poznań w 1945 roku utracił wieżę, a pomieszczenia drugiego i trzeciego piętra zostały całkowicie wypalone. Szczęśliwie udało się uratować Wielką Sień, która tylko w niewielkim stopniu została uszkodzona, zachowała się również renesansowa loggia. Po wojnie przystąpiono do odbudowy reprezentacyjnego gmachu i w 1954 roku oddano go do użytku. Władze miejskie do ratusza nie wróciły, umieszczono w nim Muzeum Historii Miasta Poznania.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 694 wyniki
Ślad polichromii z 1783 roku w lewym polu przyarkadowym na poziomie drugiego piętra ratusza, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta z 1913 roku
Zatarta sygnatura budowniczego renesansowego ratusza Jana Baptysty Quadro na północnej elewacji ratusza, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta z 1913 roku
Sygnatura budowniczego renesansowego ratusza Jana Baptysty Quadro na północnej ścianie ratusza, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta z 1913 roku
Sterczyna o trzech twarzach wieńcząca klatkę schodową prowadzącą na drugie piętro w południowej elewacji ratusza, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta
Rzut piwnic, parteru i pierwszego piętra ratusza przed renowacją przeprowadzoną w latach 1910-13 wg rysunków Carla Fiebiga, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" W. Bettenstaedt
Rzut drugiego i pierwszego piętra oraz parteru ratusza przed renowacją przeprowadzoną w latach 1910-13, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta
Rzut parteru i pierwszego piętra ratusza przed renowacją przeprowadzoną w latach 1910-13, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta z 1913 roku
Przekrój poprzeczny ratusza na Starym Rynku po renowacji przeprowadzonej w latach 1910-13, rycina opublikowana w "Das Rathaus in Posen und seine Herstellung in der Jahren 1910-1913" Waltera Bettenstaedta z 1913 roku
Wieżyczka środkowa wieńcząca główną elewację ratusza z trykającymi się w samo południe koziołkami, poniżej zegar, inicjał Stanisława Augusta Poniatowskiego i portrety władców z dynastii Jagiellonów, w tle fragment głównej wieży 10.04.2001
Fragment sklepienia Sali Odrodzenia (Wielkiej Sieni) w ratuszu, personifikacja planety Wenus, z lewej Lampart (symbol siły, dumy i dzielności), z prawej Lew (symbol odwagi, mądrości, władzy i jej atrybutu sprawiedliwości), przed 1939 rokiem
Herb Rzeczypospolitej (wyobrażenie herbu jeszcze przed formalną unią z Litwą, ale wzajemne relacje rozumiane już jako spójny organizm państwowy) podtrzymywany przez putta z koroną zamkniętą w kasetonie sklepienia Wielkiej Sieni ratusza 1926–1939
Fragment sklepienia Sali Odrodzenia (Wielkiej Sieni) w ratuszu, personifikacja planety Wenus, z lewej Lampart (symbol siły, dumy i dzielności), z prawej Lew (symbol odwagi, mądrości, władzy i jej atrybutu sprawiedliwości), okres okupacji 1939–1945