Siłą CYRYLA są jego partnerzy, instytucje, które przekazują nam swoje archiwalia do digitalizacji i publikacji.

W 2012 roku CYRYL miał dwunastu partnerów i były to wyłącznie instytucje kultury podległe Urzędowi Miasta Poznania i Urzędowi Marszałkowskiemu: teatry, galeria, centra kultury i sztuki, biblioteka, muzeum i filharmonia. Już w czasie realizacji projektu do programu dołączyły: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, lider w dziedzinie digitalizacji wśród polskich archiwów, PTPN, PAN, Izba Rzemieślnicza, szkoły średnie i wyższe, towarzystwa (Wieniawskiego i Nowowiejskiego), Ogród Zoologiczny, Społem PSS, Orkiestra Amadeus i wydziały Urzędu Miasta Poznania, które w ramach statutowej działalności zajmują się gromadzeniem archiwaliów: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydział Urbanistyki i Architektury. W 2021 roku z Cyrylem współpracowało już 30 instytucji. Wspólnie tworzymy wirtualne muzeum historii Poznania, w którym pokazujemy często unikatowe materiały wzbogacające wiedzę o mieście o nowe fakty i nowych bohaterów. Na naszym partnerstwie zyskuje CYRYL, poszerzając swoją ofertę, zyskują też partnerzy, ponieważ w ramach współpracy mogą najcenniejsze archiwalia przenieść na nośniki cyfrowe w naszej znakomicie wyposażonej pracowni digitalizacyjnej, a jednocześnie promować swoją działalność na portalu, który każdego dnia odwiedzają setki osób.

Informacje / metadane