Roman Stefan Ulatowski | Książka Henryka Kondzieli o słynnym fotografie | 1964

zamknij wstęp
do kolekcji
Roman Stefan Ulatowski | Książka Henryka Kondzieli o słynnym fotografie | 1964
Liczba obiektów:
43

Henryk Kondziela od 1955 do 1973 roku, a więc prawie 20 lat, był konserwatorem zabytków miasta Poznania. Był to okres szczególny w dziejach miasta, kiedy m.in. odbudowywano ze zniszczeń wojennych Stary Rynek i Stare Miasto. W 1963 roku w ramach swojej działalności zakupił od spadkobierców znakomitego poznańskiego fotografa Romana Stefana Ulatowskiego 26 tek z fotografiami międzywojennego Poznania i ponad 3 tys. negatywów dokumentujących zabytki Poznania i Wielkopolski w latach 1919-39. To bezcenna kolekcja unikatowych zdjęć, która do dzisiaj przechowywana jest w zbiorach miejskiego konserwatora zabytków w Urzędzie Miasta w Poznaniu. W tym czasie prowadził długie rozmowy z synem Ulatowskiego. Na podstawie jego wspomnień i wykorzystując własną, imponującą wiedzę o mieście napisał książkę o Romanie Stefanie Ulatowskim, w której opisał nie tylko postać autora zdjęć, ale też technikę powstawania jego fotografii oraz historię powstania tek i sposób, w jaki trafiły do konserwatora. W CYRYLU najpierw rozpoczęliśmy publikowanie kolejnych tek Ulatowskiego, a teraz udostępniamy, za zgodą autora, książkę o ich twórcy.
Po odejściu ze stanowiska konserwatora zabytków Henryk Kondziela był dyrektorem ds. naukowo-konserwatorskich w Pracowniach Konserwacji Zabytków w Poznaniu, a w latach 1978-90 – dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu. W tym czasie wykładał także historię architektury i konserwacji zabytków na Politechnice Poznańskiej. Prócz książki o Ulatowskim jest autorem ponad stu kolejnych publikacji z zakresu architektury i konserwacji zabytków. Warto przeczytać jedno z jego pierwszych dzieł, by dowiedzieć się więcej o Poznaniu, fotografii i ludziach, którzy w ten sposób ocalili dawny Poznań od zapomnienia.

Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 43 wyniki
Wyświetlam 43 wyniki
Informacje / metadane