Udostępnianie

  1. Materiały publikowane na portalu są własnością instytucji partnerskich CYRYLA lub osób prywatnych.
  2. Materiały znajdujące się w Domenie Publicznej pozbawione są opłat licencyjnych oraz ograniczeń celu i sposobu wykorzystania.
  3. Pobieranie przez Użytkownika kopii cyfrowych materiałów archiwalnych publikowanych pod adresem cyryl.poznan.pl dla potrzeb własnych  nie stanowi usługi i opłaty z tego tytułu nie są pobierane
  4. Uzyskanie kopii cyfrowej materiałów archiwalnych o wyższych parametrach technicznych, niż prezentowane pod adresem cyryl.poznan.pl wymaga zgody właścicieli lub autorów i podlega opłacie zgodnie z Cennikiem.

W celu uzyskania kopii cyfrowej materiałów archiwalnych o wyższych parametrach technicznych i zgody na ich wykorzystanie prosimy:

  1. Skopiować sygnatury zamawianych obiektów z metadanych i wysłać na adres magdalena.grzelak@cyryl.poznan.pl z podaniem celu wykorzystania obiektu (naukowy, edukacyjny, komercyjny).
  2. Po uzyskania zgody właścicieli lub autorów obiektów (uzyskanych samodzielnie lub za pośrednictwem Cyryla) i opłaceniu usługi zgodnie z Cennikiem obiekty w wymaganym formacie i wielkości zostaną przesłane do Zamawiającego lub przekazane na nośniku dostarczonym przez Zamawiającego.

 

Publikacja

  1. Obiekty będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem twórcy, i ile jest znany.
  2. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o właścicielu obiektu.
  3. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pochodzeniu obiektu z zasobu Cyryla (cyryl.poznan.pl).
  4. Przesłanie informacji o sposobie wykorzystania obiektu w postaci linku (jeżeli publikacja ma formę cyfrową) na adres magdalena.grzelak@cyryl.poznan.pl lub przekazanie jednego egzemplarza publikacji analogowej na adres: Wydawnictwo Miejskie Posnania Pracownia Digitalizacyjna Cyryl, ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań (w przypadku wykorzystania 5 i więcej obiektów z zasobu Cyryla) w celach dokumentacyjnych i archiwalnych.

 

Cennik

Cennik przygotowania plików i skanowania

Kontakt

Magdalena Grzelak-Grosz,  e-mail: magdalena.grzelak@cyryl.poznan.pl , tel. +61 854 0781

Informacje / metadane