Hotel Imperial | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1938 | MKZ

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Projekty Stefana Cybichowskiego | 1912 – 1939 | MKZ
Hotel Imperial | Projekty Stefana Cybichowskiego | 1938 | MKZ
Liczba obiektów:
6

W 1938 roku Stefan Cybichowski wykonał tajemniczy projekt hotelu Imperial. Nie wiadomo, kto był zleceniodawcą projektu. Wiadomo natomiast, że hotel miał stanąć przy ul. 27 Grudnia 17, bo taki adres znajduje się na arkuszach ze szkicami Cybichowskiego. Tymczasem na działce pod ówczesnym numerem 17 (po II wojnie światowej zmienionym na numery 8/10) od 1892 roku znajdowała się kamienica dochodowa Teatru Polskiego, w której funkcjonował hotel Viktoria będący własnością dyrektora administracyjnego Teatru. Być może więc zlecenie nie dotyczyło budowy, lecz rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku, który po prawie 50 latach mógł wymagać gruntownego remontu. W tym przypadku zleceniodawcą był być może ów dyrektor lub jego spadkobiercy. Projekty pochodzą z 2. połowy 1938 roku, prawdopodobne jest zatem, że projekt nie został zrealizowany z powodu wybuchu wojny, ponieważ w żadnym z dostępnych źródeł nie ma śladu po istnieniu w międzywojennym Poznaniu hotelu o tej nazwie. Możliwe też, że prace rozpoczęto, ale ich nie ukończono. O tym, że projekt dotyczył kamienicy dochodowej Teatru świadczy jeden ze szkiców, na którym hotel sąsiaduje ze „składem towarów kolonialnych” Bogdana Leitgebera, który według Księgi adresowej z 1933 roku znajdował się w kamienicy pod numerem 6.
Ocalało kilka wielkoformatowych rysunków wykonanych tuszem na kalce. Szkice ukazują nowoczesne, modernistyczne detale wejścia i fasady. Gdyby projekt zrealizowano, w Poznaniu funkcjonowałby bardzo ciekawy hotel. Jednak działałby nadzwyczaj krótko – w czasie wojny kamienica została zniszczona i krótko po wojnie jako pierwsza w tej pierzei ulicy rozebrana, a na jej miejscu powstał skwer przed Teatrem.

Danuta Bartkowiak, Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 6 wyników
Wyświetlam 6 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Projekty Stefana Cybichowskiego | 1912 – 1939 | MKZ
Informacje / metadane