Ulica Bydgoska | MKZ

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Śródka | MKZ
Ulica Bydgoska | MKZ
Liczba obiektów:
34
Lokalizacja:
Sortuj:
Wyświetlam 34 wyniki
Pierwszy budynek Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych w Poznaniu, fragment kościoła i klasztoru Reformatów (z lewej) na litografii z 1. poł. XIX wieku, obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
Prowincjonalny Zakład dla Głuchoniemych (obecnie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego), z lewej pierwszy budynek szkoły, dalej dawny klasztor i fragment kościoła Reformatów, około 1906 roku
Wyświetlam 34 wyniki
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Śródka | MKZ
Informacje / metadane