Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

zamknij wstęp
do kolekcji
Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ
Liczba obiektów:
55
Lokalizacja:

Stare Miasto ze Starym Rynkiem jako centralnym punktem to dzisiaj obszar ograniczony od północy ul. Armii Poznań, od zachodu torami kolejowymi i ul. Roosevelta, od południa ul. Królowej Jadwigi i od wschodu Wartą. Zasadniczo teren ten pokrywa się z zasięgiem okalających miasto zwartym pierścieniem dziewiętnastowiecznych pruskich fortyfikacji. Niezwykłość prezentowanej kolekcji polega na pokazaniu tego fragmentu miasta na przestrzeni wielu lat z perspektywy rzadko dostępnej dla jego mieszkańców – z lotu ptaka. Niektóre zdjęcia zostały wykonane z wieży ratusza lub dzwonnicy farnej, pozostałe z samolotu. Mimo że wiele fotografii jest bardzo słabej jakości, zdecydowaliśmy się na ich publikację ze względu na niedostępne z poziomu ulicy widoki Starego Miasta ujawniające siatkę urbanistyczną, ale także dachy domów, szczyty kamienic oraz oficyny, podwórza i ich zabudowania, do których na co dzień nie ma dostępu. Zdjęcia wykonane na przestrzeni kilkudziesięciu lat pokazują także zmiany w architektonicznej tkance Starego Miasta. Wielu budynków lub elementów architektonicznych widocznych na fotografiach już nie ma, np. komina stojącego na podwórzu szpitala przy ul. Szkolnej czy zbiornika gazu na Grobli, a puste place po zniszczonych w czasie walk o Poznań fragmentach zabudowy, np. obok Muzeum Narodowego lub w okolicach narożnika ulic: Żydowskiej, Stawnej i Wronieckiej, wypełniła nowoczesna architektura, która zmieniła charakter okolicy. Zanim to się jednak stało, wykonano tych kilkadziesiąt zdjęć, które umożliwiają obejrzenie miasta sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu lat z ptasiej perspektywy. To bardzo ciekawe doświadczenie.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 55 wyników
Wyświetlam 55 wyników
Informacje / metadane