Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

sztuka tworzona dla dzieci i przez dzieci

Liczba kolekcji partnera:
2
Zobacz więcej:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest samorządową instytucją kultury, powstało w 1984 roku. Jego główne cele to: inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia oraz kreowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Działania te podejmuje we współpracy z instytucjami kultury, instytucjami oświaty oraz artystami, edukatorami i menadżerami sztuki. Biennale Sztuki dla Dziecka i Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!, których historia sięga jeszcze do lat sprzed powstania instytucji, to obecnie największe i najważniejsze imprezy organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka.
Informacje / metadane