Liczba kolekcji partnera:
18
Zobacz więcej:

Teatr Ósmego Dnia powstał w 1964 roku. Założyli go studenci poznańskiej polonistyki. W latach 70. stał się jednym z najważniejszych teatrów alternatywnych w Polsce, a później również na świecie. Zespół rozwinął własną metodę pracy nad przedstawieniem, której istotą jest technika aktorskiej improwizacji.
Poza spektaklami salowymi Teatr przygotowuje widowiska plenerowe, adresowane do wielkiej publiczności i niezmiennie inspirowane przez tematy społeczne i polityczne. Jego twórcy ciągle poszukują nowych form opowiadania w teatrze o współczesnym świecie. W ostatnich latach coraz częściej sięgają po formułę teatru dokumentalnego.
W Poznaniu, w siedzibie przy ul. Ratajczaka 44, poza prezentacjami przedstawień, Zespół prowadzi aktywną działalność edukacyjną i kulturotwórczą – organizuje spotkania, warsztaty, zaprasza zespoły teatralne z ruchu teatru alternatywnego i udostępnia salę młodym twórcom, którzy nie mają własnych przestrzeni do prezentacji przedstawień. W 2019 roku Teatr Ósmego Dnia  obchodził 55-lecie.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane