Liczba kolekcji partnera:
1
Zobacz więcej:

Muzeum Historii Miasta Poznania (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) zostało otwarte w ratuszu, dawnej siedzibie władz miejskich, 22 lipca 1954 roku, kontynuując ideę Muzeum Miejskiego, które działało od 1930 do 1939 roku w gmachu Miejskiego Urzędu Targu Poznańskiego przy ul. Marszałka Focha 18 (dzisiaj ul. Głogowska). Część zbiorów Muzeum Miejskiego uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, część została rozproszona, a ocalałe obiekty trafiły do Muzeum Wielkopolskiego (dzisiaj Muzeum Narodowe w Poznaniu) do różnych działów i oddziałów. Muzeum Historii Miasta Poznania musiało więc zbudować swoją kolekcję praktycznie od nowa. Dzięki darowiznom, przekazom i zakupom zbiór muzealny liczy dziś ponad 41,5 tys. obiektów i stale się powiększa. Gromadzone muzealia łączy historia Poznania i jego mieszkańców od średniowiecza do współczesności. Kolekcja jest niezwykle różnorodna, obejmuje bardzo duży zbiór cennych fotografii, aparatów i akcesoriów fotograficznych podarowanych lub zakupionych od znanego poznańskiego fotografa Witolda Czarneckiego, zbiór pocztówek, kamieniarkę, rękopisy, plany miasta, druki, dokumenty, rzemiosło artystyczne, prace lokalnych artystów, wyroby przemysłowe i rzemieślnicze oraz przedmioty codziennego użytku. Ta różnorodność pozwala gościom muzeum, ale także naukowcom i pasjonatom historii na odtworzenia życia mieszkańców Poznania na przestrzeni stuleci.

Informacje / metadane