Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu

dom 60 tys. poznaniaków

Liczba kolekcji partnera:
1
Zobacz więcej:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” powstała w 1958 roku. W 1965 roku powierzono jej budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na terenach dawnej wsi Rataje w ówczesnej dzielnicy Nowe Miasto na prawym brzegu Warty. Pierwsze ratajskie budynki oddano do użytku w 1968 roku, jednak największy boom inwestycyjny nastąpił w latach 70. XX wieku, kiedy zbudowano większą część osiedli na tzw. Dolnym Tarasie Rataj. Równolegle z budynkami mieszkalnymi powstawała infrastruktura drogowa oraz placówki oświatowe, usługowe i kulturalne, a także tereny zielone, co w tamtych czasach wcale nie było standardem. Po 1989 roku w nowych warunkach ekonomiczno-finansowych budowa nowych mieszkań została ograniczona, nie oznaczało to jednak przerwania prac. W połowie lat 90. na Ratajach powstały liczne nowe budynki o ciekawej i urozmaiconej architekturze. Ostatnie inwestycje budowlane Spółdzielni to bloki mieszkalne oddane do użytku w 2001 roku. Obecnie Spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 2930 tys. m², na którym mieszka ponad 65 tys. osób, w tym 38 tys. jej członków. Wizytówką SM „Osiedle Młodych” jest siedem domów kultury oraz kilkanaście świetlic i  klubów, wokół których skupia się i tętni życie kulturalne mieszkańców. Placówki kulturalne prowadzą działalność na rzecz środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem animacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i seniorów. Chcąc kształtować przyjazny wizerunek instytucji, dla której opinie mieszkańców są składową podejmowanych decyzji, Spółdzielnia od kilku lat prowadzi akcję „Wybieramy projekt”, w ramach której mieszkańcy mogą decydować o wyborze kolorystyki elewacji docieplanych budynków. Dzięki tej inicjatywie elewacja najdłuższego budynku na terenie Spółdzielni zyskała motyw graficzny zaczerpnięty z popularnej gry komputerowej Tetris, a inna – z gry Snake. W 2016 roku Spółdzielnia ogłosiła konkurs Mural dla Osiedla. Pierwszy mural na spółdzielczym bloku z wielkiej płyty powstał rok później na os. Piastowskim 18-24, kolejny został odsłonięty w 2018 roku z okazji Jubileuszu 60-lecia Spółdzielni na os. Rusa 1-10. W tym samym roku powstał także szczególny i niezwykły projekt poświęcony wybitnej aktorce filmowej i teatralnej, mieszkance Rataj Krystynie Feldman w hołdzie jej pamięci. W 2020 roku malowidło znalazło się wśród 30 prac finałowych w międzynarodowym konkursie Street Art Of The Year.

Informacje / metadane