Liczba kolekcji partnera:
4
Zobacz więcej:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Obszarem jej działania jest cała Polska, ale przede wszystkim zrzesza cechy i spółdzielnie rzemieślnicze z terenu Wielkopolski. Izba istnieje od 2 kwietnia 1900 roku. W realiach zmieniających się dość często (zarówno w II Rzeczypospolitej, jak i po 1945 roku) przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu rzemieślniczego w Polsce jednoczy środowisko rzemieślnicze, służąc mu wszechstronną pomocą, zwłaszcza w zakresie spraw związanych z nauką zawodu i zdobywaniem kwalifikacji rzemieślniczych oraz szkoleń i doradztwa (w tym także ze środków unijnych) dla właścicieli i pracowników firm rzemieślniczych. Izba reprezentuje interesy rzemiosła w kontaktach z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami. Ważnym aspektem działalności Izby jest partnerska współpraca z jej zagranicznymi odpowiednikami. Od 85 lat siedzibą Izby jest Dom Rzemieślniczy u zbiegu al. Niepodległości, ulic Niezłomnych i Kościuszki. Podczas II wojny światowej gmach został w znacznym stopniu zniszczony, a jego powojenna odbudowa była wyrazem żywotności rzemiosła wielkopolskiego pomimo coraz ciaśniejszego gorsetu gospodarki nakazowo-rozdzielczej. W czasie wojny uległo także zagładzie archiwum Izby oraz jej księgozbiór. Obecnie w archiwum znajduje się m.in. obszerna seria akt egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich od połowy lat 50. XX wieku, a także interesujący zbiór fotografii. Niestety, obowiązujące przepisy nie przewidują gromadzenia przez izby rzemieślnicze dokumentacji likwidowanych zakładów rzemieślniczych, dlatego Izba może jedynie apelować do ich właścicieli bądź spadkobierców o zabezpieczanie archiwaliów. Podstawą prawną regulującą działanie poznańskiej Izby jest jej statut oraz Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku. W 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy Izby na Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR). W tymże roku Izba została członkiem Krajowego Systemu Usług. W ostatnich latach Izba otrzymała Certyfikaty: PN ISO 9002:1996, PN EN ISO 9001:2001 oraz ISO 9001:2009. WIR w Poznaniu jest także członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Informacje / metadane