Liczba kolekcji partnera:
6
Zobacz więcej:

Towarzystwo powstało w Poznaniu w 1996 roku i jest organizacją pozarządową działającą w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji kulturalnej. Z inicjatywą utworzenia Towarzystwa kultywującego pamięć i twórczość Feliksa Nowowiejskiego – wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta i organisty wirtuoza, którego dzieła zyskały światowy rozgłos – wystąpili miłośnicy jego muzyki, a ideę tę poparło wiele osób, stając się następnie członkami założycielami. Zgodnie ze statutem główne cele Towarzystwa to m.in. inspirowanie i organizowanie działań w obszarze polskiej kultury muzycznej, szerzenie i pogłębianie wiedzy o Feliksie Nowowiejskim oraz upowszechnianie jego twórczości, popularyzowanie muzyki organowej, troska o zabytkowe organy i ich właściwą renowację, promocja młodych artystów muzyków, w szczególności organistów.
Towarzystwo jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Organowego im. eliksa Nowowiejskiego, który odbywa się co pięć lat, oraz corocznego Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej. Od lutego 2008 roku Towarzystwo prowadzi Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w domu kompozytora nazywanym Willą Wśród Róż przy al. Wielkopolskiej 11 i sprawuje opiekę nad zgromadzoną tu bogatą kolekcją rodzinnych pamiątek: fotografii, rękopisów nut, dokumentów, dzieł sztuki, mebli i instrumentów. Działalność Salonu realizowana jest w trzech obszarach: muzealnym (wystawy, kwerendy, archiwum, wydawnictwa), edukacyjnym (warsztaty artystyczne, lekcje muzealne, warsztaty i kursy muzyczne) i koncertowym, nawiązującym do przedwojennej i powojennej tradycji spotkań artystycznych u Nowowiejskich. Ważnym aspektem działalności Salonu jest także wydawanie nut i płyt z utworami kompozytora, realizacja filmów, audycji i wydawnictw książkowych. Towarzystwo jest także organizatorem projektów kulturalno-edukacyjnych z okazji rocznic związanych z Nowowiejskim.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane