Liczba kolekcji partnera:
84
Zobacz więcej:

Początek działalności Teatru Nowego wyznacza data 14 września 1923 roku. Pierwsze 50 lat to okres zmagań o przetrwanie i ukonstytuowanie niezależnej sceny dramatycznej. W latach międzywojennych zagrożony widmem bankructwa Teatr musiał niekiedy zawieszać ambicje artystyczne na rzecz generowania korzyści materialnych, a po wojnie, po krótkiej prywatnej antrepryzie, utracił autonomię na rzecz Państwowych Teatrów Dramatycznych. Reaktywowanie samodzielnej instytucji – Teatru Nowego w Poznaniu pod dyrekcją Izabelli Cywińskiej – nastąpiło w 1973 roku. Wówczas historia teatru zaczęła się na nowo i trwa do dzisiaj. Kolejni dyrektorzy, wykorzystując potencjał zespołu aktorskiego, potwierdzili pozycję teatru w kraju i zagranicą. Wysoki poziom artystyczny kolejnych sezonów gwarantowały spektakle wybitnych reżyserów: Axera, Cywińskiej, Korina, Nyczaka, Strzępki, Warlikowskiego, Wiśniewskiego. Obecnie Teatr Nowy, prócz comiesięcznych premier realizowanych przez twórców reprezentujących różne pokolenia, oferuje także szereg wydarzeń okołoteatralnych. Wśród nich szczególne znaczenie mają prezentacje współczesnych sztuk w cyklu „Dramaty Nowe”, unikalne w skali kraju projekty w ramach „Forum Fotografii Teatralnej” oraz rozbudowany system działań edukacyjnych. Teatr działa na trzech scenach zlokalizowanych w secesyjnym budynku przy ul. Dąbrowskiego 5. Jesienią 2018 roku Teatr Nowy obchodził 95-lecie działalności. Na portalu kolekcje Teatru Nowego są publikowane także w zbiorach Biblioteki Raczyńskich i zbiorach prywatnych Jacka Kulma.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane