Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

jedna z najważniejszych i najciekawszych instytucji wystawienniczych i badawczych w Poznaniu

Liczba kolekcji partnera:
3
Zobacz więcej:

Poznańskie Muzeum Archeologiczne to instytucja nastawiona na kontakt z szerokim i wymagającym odbiorcą, upowszechniająca dorobek nauki i popularyzująca wiedzę o przeszłości. Mieści się w dawnym Pałacu Górków z pięknym portalem i fascynującym dziedzińcem. Tu znajduje się sławny i unikalny w tej części Europy obelisk Ramzesa II, tu także można obejrzeć prawdziwą egipską mumię, słynne wołki z Bytynia i wiele innych ciekawych zabytków z Wielkopolski i Afryki.Pracownicy muzeum prowadzą badania głównie w Wielkopolsce i w Afryce, nie zapominają jednak o archeologii Poznania, inicjując i uczestnicząc w wielu przedsięwzięciach ważnych dla studiów nad problematyką miasta lokacyjnego. Efektem tych działań są wystawy, nierzadko zaskakujące ciekawymi i nowatorskimi formami ekspozycji oraz przyciągające publiczność atrakcyjną tematyką.

Informacje / metadane