Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Liczba kolekcji partnera:
6
Zobacz więcej:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu – stowarzyszenie skupiające twórców kultury i nauki, artystów, animatorów życia muzycznego i melomanów. Jest kontynuatorem tradycji Koła Śpiewackiego Polskiego, działającego w Poznaniu od 1885 roku. Organizator najstarszego konkursu skrzypcowego na świecie, inicjator i organizator Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. Henryka Wieniawskiego. Współgospodarz ogólnopolskich konkursów skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i lutników. Od wielu lat jeden z głównych organizatorów życia muzycznego Poznania, oferujący szerokiej publiczności liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne – koncerty, festiwale, happeningi, warsztaty i konferencje. w swojej działalności kładzie nacisk na wspieranie młodych artystów-muzyków, w szczególności skrzypków. Poza działalnością konkursową i koncertową upowszechnia pamięć o swoim patronie. W swoim Archiwum gromadzi liczne dokumenty i pamiątki związane z kompozytorem i jego rodziną, a także materiały dotyczące historii Konkursów. Chcąc popularyzować twórczość Wieniawskiego Towarzystwo zainicjowało we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym pierwszą w historii edycję „Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego”.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane