Liczba kolekcji partnera:
1

Dąbrówka jest jedną z najstarszych świeckich szkół w Polsce. Do życia powołała ją w 1830 roku fundacja księżnej Ludwiki Radziwiłłowej jako szkołę żeńską. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku szkoła funkcjonowała pod nazwą Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki, od 1 września 1953 roku przemianowano ją na VII Liceum Przyjaciół Dzieci, by po przełomie październikowym powrócić do historycznej patronki – od 20 kwietnia 1957 roku działała jako VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. W 1967 roku pod dachy żeńskiej uczelni po raz pierwszy zawitali młodzi mężczyźni. Historia sprawiała, że w czasie swego długiego funkcjonowania szkoła kilkakrotnie zmieniała siedzibę, by ostatecznie zadomowić się przy ul. Żeromskiego na Jeżycach. Dzisiaj znakiem rozpoznawczym szkoły i jednym z wyznaczników jej renomy jest wysoki poziom nauczania języków obcych. Współczesna Dąbrówka, przez starszych absolwentów nazywana „Siódemką”, specjalizuje się w poszerzaniu kompetencji uczniów w zakresie sprawnego posługiwania się językiem niemieckim – służy temu dwujęzyczność wybranych klas. To właśnie idea dwujęzyczności sprawiła, że w 2001 roku placówkę przekształcono w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, do VII LO dołączając Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki. W ten sposób poszerzono atrakcyjną ofertę edukacyjną, wydłużając cykl zaawansowanego kształcenia języka. Od 1 września 2017 roku w związku z kolejną reformą oświaty oficjalnie funkcjonuje tylko VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki, ale do 2019 roku będą się uczyli w nim również nasi gimnazjaliści. Dąbrówka to jakość nauczania przedmiotów kierunkowych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia i chemia) potwierdzona bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych. Ścisłe kontakty z poznańskimi uczelniami rozwijają kompetencje przedmiotowe uczniów, poszerzają horyzonty, ułatwiają start w studenckie życie. Każdego roku nasi uczniowie są finalistami i laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. W szkole ważną rolę przypisuje się kontaktom zagranicznym. Wymiany szkolne (przede wszystkim ze szkołami niemieckimi), coroczne warsztaty językowe w Paryżu i Londynie, organizowane co dwa lata wyjazdy fizyków do CERN w Szwajcarii czy wyjazdy do Rosji i możliwość uczestnictwa wspólnie z młodzieżą rosyjską w Marszu Pamięci w Katyniu trwale wpisały się w kalendarz działań Dąbrówki. Przy szkole aktywnie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki zrzeszające absolwentów i sympatyków szkoły. Dąbrówka, najstarsza średnia szkoła żeńska w Wielkopolsce, pieczołowicie pielęgnuje pamięć o swojej ponad 190-letniej historii, gromadząc archiwalia w Szkolnej Izbie Pamięci. Najcenniejsze materiały szkoła prezentuje na portalu CYRYL.

Informacje / metadane