Liczba kolekcji partnera:
5
Zobacz więcej:

Teatr Lalek w Poznaniu, istniejący od 1945 roku (w 2015 obchodzi 70 lat), zmieniał nazwę zgodnie z ewolucją poszukiwań artystycznych. W latach 1960-80 o programie Teatru Marcinek decydowały dokonania Leokadii Serafinowicz, dyrektora, scenografa i reżysera. W 1989 roku wraz z przejęciem dyrekcji artystycznej przez Janusza Ryl-Krystianowskiego scena przyjęła nazwę Teatru Animacji, stając się jednym z ciekawszych, odznaczających się niepowtarzalną estetyką teatrów lalkowym w Polsce. Od lutego 2014 roku dyrektorem Teatru Animacji jest dr hab. Marek Waszkiel, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie/Białymstoku, historyk teatru, krytyk, pedagog.
Spektakle Teatru Animacji skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Z myślą o nich dokonywany jest dobór repertuaru – klasyka baśniowa i sztuki współczesne. Dobra literatura i ciekawe przedstawienia realizowane przez współpracujących ze sceną twórców wskazują na poważne i partnerskie traktowanie publiczności. Teatr rozwija wyobraźnię, samodzielne myślenie, kształtuje gust estetyczny. Przygotowuje młodego człowieka otwartego na współczesny świat, rozumiejącego jego dynamikę, w pełni uczestniczącego w kulturze europejskiej. Projekty edukacyjne, nowe inicjatywy – cykle NOWA DRAMATURGIA i NOWE PERSPEKTYWY, sprzyjają podejmowaniu przez młodych ludzi samodzielnych działań artystycznych, poszerzają wiedzę o teatrze, inspirują twórczość w każdej dziedzinie sztuki.
Nagrody indywidualne i zbiorowe zdobywane na prestiżowych festiwalach, Atesty przyznawane przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ i nagrody w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej są dowodem wysokiego poziomu artystycznego poznańskiej sceny. Ważną formą pracy artystycznej zespołu jest także uczestnictwo w projektach ogólnopolskich (Teatr Polska) i międzynarodowych.

Informacje / metadane