Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

historia poznańskiej medycyny

Liczba kolekcji partnera:
5
Zobacz więcej:

W dwudziestoleciu międzywojennym przyszli lekarze i farmaceuci kształcili się na Wydziale Lekarskim i Oddziale Farmaceutycznym powstałego po odzyskaniu niepodległości Uniwersytetu Poznańskiego. Twórcą placówki gromadzącej przedmioty związane z historią medycyny i wybitnymi postaciami wielkopolskiego środowiska medycznego był organizator i pierwszy dziekan Wydziału Lekarskiego UP prof. Adam Wrzosek. Muzeum powstało w 1920 roku w Katedrze i Zakładzie Historii i Filozofii Medycyny i było drugą, po krakowskiej, placówką tego typu w Polsce. Niestety, większość zbiorów z tego okresu przepadła podczas okupacji hitlerowskiej. Po wojnie ideę gromadzenia pamiątek związanych z historią medycyny zarzucono. Formalnie Muzeum Historii Medycyny przestało istnieć w 1950 roku po wyodrębnieniu z UP Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, Wydziału Farmaceutycznego oraz Studium Wychowania Fizycznego i utworzeniu z tych jednostek samodzielnej uczelni – Akademii Medycznej.
Dzieło prof. Wrzoska podjął dopiero w 1980 roku prof. Roman Meissner, kierownik Pracowni Historii Medycyny i Farmacji poznańskiej AM (od 1985 roku Zakładu Historii Nauk Medycznych). W 1989 roku na potrzeby ekspozycji muzealnej przeznaczono stumetrową salę w siedzibie Zakładu przy ul. Sierocej 10. Uroczystego otwarcia muzeum dokonał 9 listopada 1989 roku ówczesny rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego prof. Antoni Pruszewicz.
Do marca 2004 roku muzeum działało jako integralna część Zakładu Historii Nauk Medycznych, później stało się odrębną jednostką ogólnouczelnianą, a latem 2005 roku przeniesiono je do nowo wybudowanego Centrum Stomatologii przy ul. Bukowskiej 70. Od lutego 2007 roku, kiedy poznańska Akademia Medyczna przekształciła się w Uniwersytet Medyczny, funkcjonuje jako Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Muzeum gromadzi przedmioty związane z historią uczelni oraz rozwojem medycyny i farmacji. Obiekty podzielono według dziedzin (chirurgia, interna, laryngologia, okulistyka, anestezjologia i intensywna terapia, radiologia, laboratorium, ginekologia, stomatologia, farmacja). Do najcenniejszych eksponatów należą pamiątki po patronie uczelni Karolu Marcinkowskim oraz narzędzia będące własnością pierwszego rektora UP prof. Heliodora Święcickiego. W muzeum można również obejrzeć portrety słynnych poznańskich lekarzy, m.in. Wiktora Degi i Franciszka Raszei, eksponaty związane z Polskim Wydziałem Lekarskim w Edynburgu, dziewiętnastowieczne narzędzia dentystyczne oraz strzykawki z kości słoniowej i ebonitu, przedwojenne aparaty do mierzenia ciśnienia, aparaty rentgenowskie, stetoskopy, pierwsze aparaty do znieczulenia ogólnego i wiele innych interesujących przedmiotów. Muzeum można zwiedzać bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10–15.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane