Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

jedna z najstarszych na świecie szkół dla dzieci niesłyszących z imponującym archiwum

Liczba kolekcji partnera:
6
Zobacz więcej:

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących na poznańskiej Śródce  należy do najstarszych na świecie placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży dotkniętej wadą słuchu. Funkcjonuje nieprzerwanie w tym samym miejscu od 182 lat. Pierwszą siedzibą szkoły był dawny klasztor Reformatów rozbudowany w 1837 roku, obok którego w latach 1905-07 stanął nowy budynek, w którym zajęcia odbywają się obecnie. Dziś Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. W skład Ośrodka wchodzą następujące szkoły: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wadą Słuchu, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna oraz Internat. Obok zdobywania wiedzy wychowankowie rozwijają tu wiele swoich zdolności, talentów i zainteresowań.

Kolekcje partnera

Informacje / metadane