Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 39 690 obiekty/53 804 skanów
 • Najnowsze kolekcje
 • Popularne
 • Nowości
 • Kolekcje A-Z
 • Wyszukaj
  • Obiekty
  • Kolekcje
  Typ obiektu:
  Data obiektu:   do:
  Autor/Twórca:
  Właściciel:
  Nazwa zespołu (kolekcji):
  Partner:
  Właściciel kolekcji:

Poznań. 18 widoczków akwarelowych | 1929 | Małgorzata Szmyd

Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań. 18 widoczków akwarelowych | 1929 | Małgorzata Szmyd

Liczba obiektów w kolekcji:

22

Właściciel:

Małgorzata Szmyd


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznań. 18 widoczków akwarelowych | 1929 | Małgorzata Szmyd

Imprezy dla dzieci | 1970–1989 | PSS Społem

Opis kolekcji
Poznańska Spółdzielnia Spożywców Społem była także organizatorem licznych wydarzeń, imprez i zabaw kierowanych przede wszystkim dla dzieci. Każdego roku zimą na lodowisku Bogdanka odbywał się Karnawał na lodzie, w maju na Winiarach przeprowadzano konkurs na Najmilszego psa osiedla, a z okazji Dnia Dziecka Społem z „Ekspresem Poznańskim” przygotowywało wielką imprezę plenerową w parku Kasprowicza.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Imprezy dla dzieci | 1970–1989 | PSS Społem

Liczba obiektów w kolekcji:

106

Właściciel:

Społem


Nazwa zespołu (kolekcji):

Imprezy dla dzieci | 1970–1989 | PSS Społem

Czesław Piasek (1902–1953), urzędnik poznańskiego Magistratu | ze zb. G. Sobierajskiej-Mormol

Opis kolekcji
Czesław Piasek w 1922 roku rozpoczął pracę w warsztacie liczników Elektrowni Miejskiej w Poznaniu jako pomocnik biurowy. W 1931 roku został asystentem miejskim, a w 1937 roku zdał egzamin i otrzymał Dokument Stabilizacyjny, dzięki któremu stał się dożywotnim urzędnikiem komunalnym.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Czesław Piasek (1902–1953), urzędnik poznańskiego Magistratu | ze zb. G. Sobierajskiej-Mormol

Liczba obiektów w kolekcji:

67

Właściciel:

Grażyna Mormol


Nazwa zespołu (kolekcji):

Czesław Piasek (1902–1953), urzędnik poznańskiego Magistratu | ze zb. G. Sobierajskiej-Mormol

Zbiór statutów miejskich | 1926 | ze zb. Grażyny Sobierajskiej-Mormol

Opis kolekcji
Zbiór poznańskich statutów ukazał się drukiem w 1926 roku i był pierwszą tego rodzaju publikacją po odzyskaniu niepodległości. Miał ułatwić ogółowi mieszkańców orientowanie się w meandrach przepisów regulujących funkcjonowanie miasta.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Zbiór statutów miejskich | 1926 | ze zb. Grażyny Sobierajskiej-Mormol

Liczba obiektów w kolekcji:

175

Właściciel:

Grażyna Sobierajska-Mormol


Nazwa zespołu (kolekcji):

Zbiór statutów miejskich | 1926 | ze zb. Grażyny Sobierajskiej-Mormol

Zaprzysiężenie wojsk wielkopolskich | 26.01.1919 r. | Kazimierz Greger | ze zb. M. Wierusz-Kozłowskiej

Opis kolekcji
26 stycznia 1919 roku na pl. Wilhelmowskim w Poznaniu, przemianowanym wkrótce na pl. Wolności, odbyła się doniosła i ważna uroczystość zaprzysiężenia wojsk wielkopolskich – żołnierzy i sztabu z gen. Dowbór-Muśnickim na czele
Nazwa zespołu (kolekcji):

Zaprzysiężenie wojsk wielkopolskich | 26.01.1919 r. | Kazimierz Greger | ze zb. M. Wierusz-Kozłowskiej

Liczba obiektów w kolekcji:

24

Właściciel:

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Zaprzysiężenie wojsk wielkopolskich | 26.01.1919 r. | Kazimierz Greger | ze zb. M. Wierusz-Kozłowskiej

Głogowska, fotograficzna inwentaryzacja lokali użytkowych | 1973

Opis kolekcji
Kamienice przy ul. Głogowskiej wiosną 1973 roku stały się obiektem zainteresowania nieznanego fotografa, który prawdopodobnie na zlecenie jednej z agend Urzędu Miasta Poznania mieszczącej się w przy ul. Matejki 50 wykonał ponad sto zdjęć wszystkich budynków, które w parterach posiadały lokale użytkowe
Nazwa zespołu (kolekcji):

Głogowska, fotograficzna inwentaryzacja lokali użytkowych | 1973

Liczba obiektów w kolekcji:

70

Właściciel:

Osoby prywatne


Nazwa zespołu (kolekcji):

Głogowska, fotograficzna inwentaryzacja lokali użytkowych | 1973

Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

Opis kolekcji
Stare Miasto ze Starym Rynkiem jako centralnym punktem to dzisiaj obszar ograniczony od północy ul. Armii Poznań, od zachodu torami kolejowymi i ul. Roosevelta, od południa ul. Królowej Jadwigi i od wschodu Wartą. Zasadniczo teren ten pokrywa się z zasięgiem okalających miasto zwartym pierścieniem dziewiętnastowiecznych pruskich fortyfikacji. Niezwykłość prezentowanej kolekcji polega na pokazaniu tego fragmentu miasta na przestrzeni wielu lat z perspektywy rzadko dostępnej dla jego mieszkańców – z lotu ptaka.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

Liczba obiektów w kolekcji:

55

Właściciel:

Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Stare Miasto z lotu ptaka | 1900–2005 | MKZ

akcja: powstanie

Opis grupy
W setną rocznicę powstańczego zrywu Wydawnictwo Miejskie Posnania, na prośbę zastępcy prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego, z inspiracji dyrektora Teatru Polskiego Macieja Nowaka oraz w partnerstwie z poznańskimi instytucjami i Samorządem Województwa Wielkopolskiego, zorganizowało zakrojoną na szeroką skalę akcję: powstanie. Miała na celu zebranie powstańczych pamiątek, które mimo upływu stulecia, zniszczeń wojennych i powojennego wyparcia z przestrzeni publicznej przetrwały w domach rodzin powstańców.
Nazwa grupy kolekcji:

akcja: powstanie

Liczba kolekcji w grupie:

77

Nazwa grupy kolekcji:

akcja: powstanie

Ireneusz Wierzejewski, lekarz | 1881–1930 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Opis kolekcji
Nazwa zespołu (kolekcji):

Ireneusz Wierzejewski, lekarz | 1881–1930 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Liczba obiektów w kolekcji:

223

Właściciel:

Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Nazwa zespołu (kolekcji):

Ireneusz Wierzejewski, lekarz | 1881–1930 | Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Stary Rynek | 1815–2016 | MKZ, Marek Kaczmarczyk

Opis grupy
Na wytyczonym ponad 750 lat temu wielkim, doskonale kwadratowym placu skupiły się z założenia, a potem i zwyczaju wszystkie najważniejsze funkcje nowego, lewobrzeżnego Poznania. Tu znajdowały się siedziby władz miejskich i sądowniczych, obiekty handlowe i domy elity miasta – patrycjatu, bogatych kupców, lekarzy i prawników, a wkrótce także znaczących rodów szlacheckich. Tu krzyżowały się najważniejsze szlaki handlowe i zatrzymywali się kupcy, którzy na rynku sprzedawali swoje towary. Przez rynek przechodziły orszaki królewskie i procesje wiernych zmierzające do fary.
Nazwa grupy kolekcji:

Stary Rynek | 1815–2016 | MKZ, Marek Kaczmarczyk

Liczba kolekcji w grupie:

13

Nazwa grupy kolekcji:

Stary Rynek | 1815–2016 | MKZ, Marek Kaczmarczyk

Poznański Czerwiec 1956 z niemieckiej szafy

Opis kolekcji
Osiem unikatowych fotografii wykonanych na ulicach zrewoltowanego Poznania spoczywało w albumie niemieckiego przemysłowca z Düsseldorfu. Po ponad sześćdziesięciu latach zdjęcia wróciły (via podwrocławska Sobótka) do stolicy Wielkopolski.
Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznański Czerwiec 1956 z niemieckiej szafy

Liczba obiektów w kolekcji:

8

Właściciel:

Kronika Miasta Poznania


Nazwa zespołu (kolekcji):

Poznański Czerwiec 1956 z niemieckiej szafy

Zamek Cesarski na fotografiach Josepha Latzela | 1911-17 | Ze zb. Brigitte i Everhardta Franßen | CK Zamek

Opis kolekcji
W 1910 roku cesarz Niemiec i król Prus Wilhelm II przyjechał do Poznania, by przejąć we władanie zamek cesarski, największą i najważniejszą budowlę pruskiej Dzielnicy Cesarskiej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku kasztelanem zamku mianowano Josepha Latzela. Kasztelan zamieszkał w zamku z rodziną: żoną Elizabeth i córką Kathariną. Ich życie w poznańskim zamku i wycieczki po mieście uwiecznił na zdjęciach nieznany fotograf. Zdjęcia pokazują rodzinę kasztelana w prywatnym ogrodzie zamku i na Dziedzińcu Zamkowym, Dzielnicę Cesarską oraz liczne fragmenty miasta, prawdopodobnie cel rodzinnych wycieczek (należy pamiętać, że początek XX wieku to czas, w którym Poznań przechodził olbrzymie zmiany urbanistyczne, które doskonale widoczne są na fotografiach).
Nazwa zespołu (kolekcji):

Zamek Cesarski na fotografiach Josepha Latzela | 1911-17 | Ze zb. Brigitte i Everhardta Franßen | CK Zamek

Liczba obiektów w kolekcji:

59

Właściciel:

Brigitte i Everhardt Franßen


Nazwa zespołu (kolekcji):

Zamek Cesarski na fotografiach Josepha Latzela | 1911-17 | Ze zb. Brigitte i Everhardta Franßen | CK Zamek

Śródka | MKZ

Opis grupy
Śródka to jedna z najstarszych dzielnic Poznania, kiedyś osada handlowa przy katedrze i książęcym palatium darowana przez Przemysła II biskupom poznańskim, którą lokowano wcześniej niż lewobrzeżny Poznań
Nazwa grupy kolekcji:

Śródka | MKZ

Liczba kolekcji w grupie:

16

Nazwa grupy kolekcji:

Śródka | MKZ

Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania