VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego | 1972 | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
VI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego | 1972 | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Liczba obiektów:
840

W 1972 roku Aula UAM po 5 latach od zakończenia V konkursu skrzypcowego ponownie stała się najważniejszym miejscem muzycznego Poznania. Na jej scenie zaprezentowali się młodzi skrzypkowie z całego świata – do VI konkursu przystąpiło 39 kandydatów z 11 krajów, po raz pierwszy także z tak dalekiego, jak Japonia. Oficjalnie konkurs trwał od 12 do 26 listopada, ale rozpoczął się już dzień wcześniej koncertem inauguracyjnym i pierwszymi przesłuchaniami kandydatów. Na koncercie inauguracyjnym wystąpił, podobnie jak w poprzedniej edycji, młody polski wirtuoz skrzypiec Konstanty Andrzej Kulka, któremu towarzyszyła orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Renarda Czajkowskiego. Profesor Irena Dubiska, od pierwszej edycji stała jurorka konkursu, tym razem zadebiutowała jako przewodnicząca jury, a w obradach towarzyszyli jej dawni uczestnicy i laureaci konkursów Wieniawskiego, m.in. Igor Ojstrach, Jadwiga Kaliszewska, Bronisław Gimpel i Zenon Płoszaj.
Jurorów zachwyciły młode skrzypaczki z ZSRR, Japonii i Polski – Tatiana Grindienko, Shizuka Ishikawa i dziewiętnastoletnia Barbara Górzyńska. I to właśnie one w tej kolejności zostały laureatkami trzech pierwszych miejsc. Po raz pierwszy w dziejach konkursu laureatki otrzymały medale – złoty, srebrny i brązowy, które odtąd stały się stałym trofeum konkursu.
Podobnie jak przy poprzedniej edycji konkursowi towarzyszyły wystawy, m.in. artysty plastyka Józefa Kaliszana i przekrojowa ekspozycja Cztery wieki muzyki skrzypcowej w Polsce, oraz liczne koncerty.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 840 wyników