III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego | 1957 | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
III Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego | 1957 | Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Liczba obiektów:
262

W 1957 roku odbyła się trzecia edycja konkursu Wieniawskiego i druga organizowana w Poznaniu (pierwsza miała miejsce w Warszawie). Co prawda warszawiacy nie do końca ufali poznaniakom i nadal można było usłyszeć głosy krytykujące przeniesienie konkursu do Poznania, ale bardzo dobra organizacja poprzedniej edycji spowodowała, że w międzynarodowym środowisku muzycznym wydarzenie to cieszyło się już sporym uznaniem. Jego organizacją ponownie zajęły się dwa sekretariaty – warszawski opracował regulamin, dokonał wyboru jury i załatwił sprawy związane ze zgłoszeniami kandydatów, poznański stworzył uczestnikom warunki do prezentacji swoich umiejętności i talentu, a jurorom zapewnił komfortowe warunki pracy. Przewodniczącą jury została polska kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz, a członkami m.in. Dawid Ojstrach, Irena Dubiska i Louis Persinger. Członkiem honorowym jury był światowej sławy wirtuoz skrzypiec Yehudi Menuhin. Regulaminową granicę wieku kandydatów określono na 33 lata. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 45 skrzypków z 15 państw, najliczniejsze były ekipy z Polski, Francji, USA i Wielkiej Brytanii. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która na tę okoliczność została wyremontowana, m.in. powiększono estradę, która mogła teraz pomieścić orkiestrę symfoniczną oraz chóry. Istotną zmianę wprowadzono w samych przesłuchaniach, które miały składać się odtąd z trzech etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wykonywali kilkunastominutowy recital solowy bez akompaniamentu, w drugim prezentowali program z towarzyszeniem fortepianu. Konkurs zakończył się 15 grudnia ogłoszeniem wyników, następnego dnia wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Wysokim poziomem i dobrą organizacją konkurs Wieniawskiego ostatecznie potwierdził swoją wysoką rangę. W tym samym roku został członkiem założycielem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie. Działa ona do dzisiaj i zrzesza około 120 konkursów muzyki poważnej na świecie.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 262 wyniki