Dąbrówka | 1919-1956 | ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

zamknij wstęp
do kolekcji
Dąbrówka | 1919-1956 | ZSO nr 10 w Poznaniu - VII LO i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki

„Dąbrówka” jest jedną z najstarszych szkół żeńskich w Polsce. W latach 1830-73 działała jako Fundacja ks. Ludwiki Radziwiłłowej pod nazwą Luisenschule (Szkoła Ludwiki). W 1873 roku uczelnia stała się placówką rządową i w takim kształcie przetrwała do uzyskania przez Polskę niepodległości. W epokę wolnej Polski Szkoła Ludwiki weszła jako jedyna czynna szkoła dla dziewcząt w Poznaniu. 1 maja 1919 Prowincjonalne Kolegium Szkolne przemianowało Szkołę Ludwiki na Państwową Uczelnię Żeńską im. Dąbrówki, a Naczelna Rada Ludowa powołała na stanowisko dyrektora Marię Swinarską. Uroczyste otwarcie siedziby szkoły przy ul. Młyńskiej nastąpiło 4 czerwca 1919 roku. Podstawowym celem „Dąbrówki” stało się wychowanie uczennic w duchu patriotycznym i religijnym oraz kształcenie aktywnych i świadomych swej roli życiowej i społecznej kobiet. Wybuch II wojny światowej przerwał naukę, uczelnia została zajęta przez wojsko niemieckie. Łączność między nauczycielami a uczennicami nie została jednak przerwana, ponieważ nauka była kontynuowana w warunkach konspiracyjnych. W lutym 1945 „Dąbrówka” utraciła swoją siedzibę – w czasie walk o Cytadelę gmachy uczelni przy ul. Młyńskiej legły w gruzach – ale szkoła przetrwała. 23 kwietnia 1945 roku Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Dąbrówki wznowiło normalne zajęcia w nienormalnych warunkach – „Dąbrówka” stała się „szkołą wędrującą”. W latach 1945-48 nauka odbywała się kolejno w szkole przy ul. Mylnej, w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Matejki, w gmachu Collegium Marianum przy ul. Różanej i w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum im. Marii Magdaleny przy pl. Bernardyńskim. W trudnych powojennych czasach szkołę reaktywowała i funkcję dyrektora sprawowała Janina Kamińska (1945-48), podjęła także wyzwanie kontynuowania chlubnych, przedwojennych tradycji dąbrówczańskich.
Od 1967 roku „Dąbrówka” jest placówką koedukacyjną. W 1979 roku Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki po trzydziestu latach funkcjonowania przy pl. Bernardyńskim zostało przeniesione do gmachu przy ul. Żeromskiego. 1 września 2001 placówka przyjęła oficjalną nazwę Zespołu Szkół Nr 10, w skład którego wchodzą VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki oraz Gimnazjum Dwujęzyczne.
Prezentowana w CYRYLU kolekcja stanowi fragment najstarszych szkolnych archiwaliów. W zdecydowanej części są to zdjęcia uczennic i grona nauczycielskiego. Niektóre mają prawie sto lat i są niezwykłym wspomnieniem o pięknej historii wyjątkowej szkoły. Jednym z najciekawszych publikowanych w tym gronie obiektów jest z całą pewnością krótkometrażowy film zrealizowany w 1946 r. w czasie kolonii letnich spędzanych przez uczennice "Dąbrówki" w Czernicach. Wszystkie materiały trafiły do CYRYLA dzięki pasji dawnych Dabrówczanek wiernych ideom głoszonym przez kolejne pokolenia twórców świetności uczelni.

Wacława Małecka, Grażyna Sobierajska-Mormol
(Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki w Poznaniu)

Sortuj:
Wyświetlam 332 wyniki
Wyświetlam 332 wyniki
Informacje / metadane