3. Pułk Wojsk Kolejowych w forcie Winiary | 1922-24 | Muzeum UMP

zamknij wstęp
do kolekcji
3. Pułk Wojsk Kolejowych w forcie Winiary | 1922-24 | Muzeum UMP

W dwudziestoleciu międzywojennym wojska kolejowe wciąż były jednymi z najmłodszych rodzajów jednostek armii. Ich zadaniem była budowa, odbudowa i eksploatacja linii kolejowych oraz mostów na terenach działań wojennych.W strukturach Wojska Polskiego oddziały te powstawały etapami, a głównymi ośrodkami ich formowania były Jabłonna koło Warszawy i Kraków. 15 grudnia 1919 roku w Jabłonnie powstała 1. Kadra Wojsk Kolejowych 26 stycznia 1920 roku przemianowana na Batalion Zapasowy 2. Pułku Wojsk Kolejowych. Zarówno kadrą, jak i batalionem do 13 września 1920 roku dowodził por. Władysław Ziemiański, jego następcą był por. Julian Przecławski, a 1 grudnia 1920 roku dowództwo jednostki objął płk Edmund Pedenkowski. Żołnierze wojsk kolejowych brali udział w walkach na wszystkich frontach wojny polsko-bolszewickiej i polsko-ukraińskiej: litewsko-białoruskim, wołyńskim, galicyjskim i na Ukrainie. Uzupełniali też składy osobowe pociągów pancernych, m.in. Poznańczyka, który był wykorzystywany również w czasie powstania wielkopolskiego (np. w walkach o Ostrów Wielkopolski i Krotoszyn). W okresie przemian strukturalnych Wojska Polskiego w sierpniu 1921 roku z istniejących jednostek wyodrębniono trzy pułki wojsk kolejowych: 1. Pułk dowodzony przez ppłka Mikołaja Kolankowskiego rozmieszczono w Krakowie, 2. Pułk pod dowództwem płka Edmunda Pedenkowskiego skoszarowano w Jabłonnej, a 3. Pułk – w forcie Winiary w Poznaniu. Pierwszym dowódcą poznańskiej jednostki był ppłk Józef Szyman, kolejnym mjr inż. Kazimierz Stroka, zaś od 24 kwietnia 1922 roku aż do jej rozformowania w 1924 roku – płk Edmund Pedenkowski.
Zdjęcia z okresu dowodzenia jednostką przez Pedenkowskiego stanowią większość fotografii umieszczonych w albumie, który pułkownik sprezentował ortopedzie prof. Ireneuszowi Wierzejewskiemu po rozwiązaniu pułku w 1924 roku prawdopodobnie w podziękowaniu za współpracę. Znajdują się w nim nieznane nawet specjalistom od fortyfikacji zdjęcia wnętrza fortu Winiary, unikatowe fotografie żołnierzy 3. Pułku Wojsk Kolejowych i wyjątkowe zdjęcia ośrodka tresury psów policyjnych, który funkcjonował na terenie cytadeli w latach 1922-36.
W dwudziestoleciu międzywojennym fort Winiary był największym w mieście obiektem użytkowanym przez Wojsko Polskie. Zawierucha dziejowa naznaczona zniszczeniami II wojny światowej doprowadziła do prawie całkowitej jego zagłady. Na szczęście obrazy na fotografiach trwają dłużej niż rzeczywistość, której są odbiciem.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 52 wyniki
Wyświetlam 52 wyniki
Informacje / metadane