Feliks Nowowiejski - artysta muzyk | Archiwum rodziny Nowowiejskich

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Feliks Nowowiejski | 1877–1946 | Archiwum rodziny Nowowiejskich
Feliks Nowowiejski - artysta muzyk | Archiwum rodziny Nowowiejskich
Liczba obiektów:
89
Lokalizacja:

Feliks Nowowiejski był twórcą wszechstronnym. Działał jako kompozytor, wirtuoz organów, dyrygent chóralny i symfoniczny, pedagog, aktywnie włączał się w różnorodne formy życia muzycznego międzywojennego Poznania. Działania te zazębiały się, doświadczenia wyniesione z występów estradowych służyły twórczości i odwrotnie. Twórczość Feliksa Nowowiejskiego początkowo kształtowała się pod wyraźnym wpływem niemieckiej kultury muzycznej – Wagnera, Straussa, Brucknera, ale także w jakimś stopniu francuskiej. Jednak najważniejszym źródłem inspiracji była tradycja polska i jej pierwiastek narodowy w wymiarze ludowym, religijnym i literackim. Obfita twórczość kompozytorska, zróżnicowana gatunkowo i formalnie, doczekała się już za życia Nowowiejskiego uznania publiczności i krytyki. Wyrazem tego były liczne nagrody na konkursach kompozytorskich oraz odznaczenia i zaszczyty, jakie Nowowiejski otrzymał w kraju i zagranicą. Prezentowane materiały pozwalają prześledzić karierę artysty i poznać osoby z nim współpracujące. Znajdują się tu również programy koncertów, które odbywały się z udziałem kompozytora, i wielka liczba programów koncertów i spektakli operowych, podczas których wykonywano utwory Nowowiejskiego. To przede wszystkim one świadczą o niezwykłej popularności nieco zapomnianego dzisiaj artysty.

Iwona Fokt

Sortuj:
Wyświetlam 89 wyników
Wyświetlam 89 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Feliks Nowowiejski | 1877–1946 | Archiwum rodziny Nowowiejskich
Informacje / metadane