Która godzina? | 1964 | Ze zb. Teatru Animacji w Poznaniu

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Spektakle lalkowe | 1955–2014 | Ze zb. Teatru Animacji w Poznaniu
Która godzina? | 1964 | Ze zb. Teatru Animacji w Poznaniu
Liczba obiektów:
7

Sztuka zaadresowana była „do starszych dzieci i młodszych rodziców”, co miało symbolicznie zrównać oba te pokolenia. Temat wojny został przedstawiony przez poznańskich realizatorów w konwencji kabaretu literackiego, obrazy tworzyły atmosferę niepokoju, poczucie wszechogarniającej bezsilności, a nawet zagrożenia. Poszczególne sceny podbudowane zostały bogatymi środkami teatralnego wyrazu i to zarówno w ekspresji aktorskiej, elementach dźwiękowych, a zwłaszcza w kompozycji obrazu plastycznego, np. scena aresztowania; gdzie głowa małego chłopca jest osaczona nogami w butach z cholewami. Elementem budującym konwencję kabaretowego programu była piosenka wprowadzona między scenami dramatycznymi, tonując ich wymowę. Spektakl dał też możliwość odtworzenia ekspresji przez nieznane dotąd środki aktorskiego działania, np. samych rąk czy nóg. Sztuka zainteresowała inne polskie teatry lalkowe, które później podjęły się jej realizacji.

A. Górny, Dwadzieścia pięć lat Teatru Lalki i Aktora w Poznaniu, [w:] Teatr Lalki i Aktora w Poznaniu 1945-1970, Poznań 1971

Sortuj:
Wyświetlam 7 wyników
Wyświetlam 7 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Spektakle lalkowe | 1955–2014 | Ze zb. Teatru Animacji w Poznaniu
Informacje / metadane