Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał

zamknij wstęp
do kolekcji
Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał
Liczba kolekcji:
62

W maju 1949 roku powstało Centralne Biura Wystaw Artystycznych (CBWA), ogólnopolska instytucja wystawiennicza z delegaturami w całym kraju podległa Ministerstwu Kultury i Sztuki. W Poznaniu na oddział CBWA przemianowano Salon Sztuk Plastycznych przy Al. Marcinkowskiego 28. Tam otwarto około 50 pierwszych wystaw, ale ze względu na szczupłość miejsca część z nich odbywała się w siedzibie ZPAP Okręgu Poznańskiego przy ul. 27 Grudnia 4 i w Klubie MPiK przy ul. Ratajczaka 39. W 1957 roku poznański oddział CBWA przeniesiono do Odwachu na Stary Rynek. Na inaugurację nowej siedziby 24 listopada tego roku przygotowano otwarcie Wystawy jesiennej Okręgu Poznańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
Niestety, nie zachowała się dokumentacja pierwszych kilkudziesięciu wystaw organizowanych w CBWA. Najstarsze materiały archiwalne Galerii Miejskiej Arsenał, spadkobierczyni i kontynuatorki poczynań CBWA, to dokumenty z 1957 roku. I te archiwalia, afisze, katalogi, zaproszenia, wycinki prasowe i zdjęcia z kilkudziesięciu wystaw prezentowanych od stycznia 1957 do końca 1959 roku, można już obejrzeć na CYRYLU. Pokazują wcale niemały i bardzo intensywny fragment historii prezentacji sztuki współczesnej w Poznaniu. Warto wiedzieć, co pokazywano w Poznaniu w czasie osławionej „odwilży”. Pierwsza kolekcja archiwalna galerii na CYRYLU będzie sukcesywnie uzupełniana o dokumentację kolejnych wystaw, aż do roku 1962. Wówczas, w związku z decentralizacją CBWA instytucję po raz kolejny przeniesiono, tym razem do nowoczesnego pawilonu zbudowanego na miejscu dawnego starorynkowego arsenału. Jej nazwę zmieniono na Biuro Wystaw Artystycznych „Arsenał”. Ale to już inna historia, o której opowie następna kolekcja… Dlatego warto do wirtualnej galerii zaglądać, poszukując cyfrowych nowości.

Bogna Błażewicz

Sortuj:
Wyświetlam 62 wyniki
Wyświetlam 62 wyniki
Informacje / metadane