Grupa Krakowska | 1959 | Galeria Miejska Arsenał

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał
Liczba obiektów:
10
Właściciel:

Grupę Krakowską założyli studenci tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych w 1930 roku. Łączył ich lewicowy światopogląd, ale nie mieli ściśle określonego programu artystycznego. Uprawiali sztukę nowoczesną wpisującą się w nurty kubizmu, abstrakcjonizmu i ekspresjonizmu. Do tradycji Grupy Krakowskiej nawiązała powstała w 1946 roku Grupa Młodych Plastyków, która na przełomie 1948 i 1949 roku zorganizowała awangardową Wystawę Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. W 1957 grupa przyjęła nazwę Grupa Krakowska II. W jej skład weszli członkowie Grupy przedwojennej (Jarema, Marczyński, Stern) oraz: Jerzy Bereś, Tadeusz Brzozowski, Wanda Czełkowska, Tadeusz Kantor, Andrzej Kowalski (malarz), Wojciech Krakowski, Janina Kraupe-Świderska, Alfred Lenica, Jadwiga Maziarska, Daniel Mróz, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Jan Pamuła (grafik), Andrzej Pawłowski (fotograf), Maria Pinińska-Bereś, Erna Rosenstein, Teresa Rudowicz, Jerzy Skarżyński, Maria Stangret-Kantor, Jan Tarasin, Jerzy Tchórzewski, Marian Warzecha i Zbigniew Warpechowski. W 1959 roku skład grupy był już inny, ale nadal większość wymienionych artystów była jej członkami, doszli też nowi.

Sortuj:
Wyświetlam 10 wyników
Wyświetlam 10 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Wystawy sztuki współczesnej w CBWA | 1957-59 | Galeria Miejska Arsenał
Informacje / metadane