Królewski/Prowincjonalny Zakład dla Głuchoniemych na Śródce | 1832–1919

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Szkoła dla dzieci niesłyszących na Śródce | 1832–1989
Królewski/Prowincjonalny Zakład dla Głuchoniemych na Śródce | 1832–1919

Najstarsze dzieje obecnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego na Śródce, a wtedy Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych, prezentuje kilkadziesiąt rysunków, projektów i zdjęć. Klika z nich, m.in. nominacja Józefa Sikorskiego na nauczyciela głuchoniemych, jego portret i zdjęcia uczniów, pochodzą jeszcze z XIX wieku. Nominację podpisał Eduard Heinrich von Flottwell (1786–1865), naczelny prezes Prowincji Poznańskiej w 1836 roku, i jest to prawdopodobnie najstarszy dokument związany z historią szkoły. Na początku XX wieku powstały plany, rzuty i rysunki dawnych zabudowań klasztornych i nowego budynku szkolnego budowanego w latach 1905-07. Wszystkie publikowane w tej kolekcji dokumenty pokazują kilkadziesiąt pierwszych lat istnienia pierwszej na ziemiach polskich placówki dla dzieci niesłyszących. Warto przyjrzeć się, w jakich warunkach działała.

Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 49 wyników
Wyświetlam 49 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Szkoła dla dzieci niesłyszących na Śródce | 1832–1989
Informacje / metadane