Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu

Wyświetlam 1-386 z 386 wyników - strona 1
Parking we wschodniej części pl. Kolegiackiego, po lewej u dołu prace archeologiczne w części zachodniej placu, w głębi dawne kolegium jezuickie (dzisiaj Urząd Miasta Poznania), probostwo farne, dzwonnica i dach fary 2000
Parking w zachodniej części pl. Kolegiackiego, w głębi pośrodku modernistyczny budynek ośrodka zdrowia, dalej kamienica czynszowa Ludwika Frankiewicza z 1898 roku i kamienica wikariacka 1994
Wschodni kraniec pl. Kolegiackiego, po prawej kamienice pod numerami 7, 8 i 9/10 w pierzei północnej, po prawej modernistyczny budynek ośrodka zdrowia, w głębi rozbiórka oficyny na tyłach ul. Garbary 08.1974
Zachodni fragment pl. Kolegiackiego ze skwerem w miejscu dziewiętnastowiecznych kamieniczek, po prawej domy wzdłuż ul. Koziej (pod numerami 31, 32, 33), w głębi fragment Pałacu Górków 07.1967–08.1967
Wschodni kraniec pl. Kolegiackiego, po prawej kamienice pod numerami 7, 8 i 9/10 w pierzei północnej, po prawej modernistyczny budynek ośrodka zdrowia, w głębi rozbiórka oficyny na tyłach ul. Garbary 08.1974
Plac Kolegiacki po II wojnie światowej, po lewej ośrodek zdrowia, po prawej zniszczone kamienice w północnej pierzei placu, w głębi fara, dzwonnica farna i probostwo farne ze zniszczonym dachem 07.06.1945
Wschodnia część pl. Kolegiackiego z wybudowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej basenem przeciwpożarowym na środku, w głębi północna pierzeja placu z kamienicą Bergerów pod numerem 5 1940–1943
Rysunek elewacji kamienic w północnej pierzei pl. Kolegiackiego między ul. Ślusarską a nieistniejącą ul. Wietrzną, pierwsza z lewej kamienica Bergerów
Południowo-zachodni kraniec pl. Kolegiackiego w czasie II wojny światowej, od lewej: dawne kolegium jezuickie (dzisiaj Urząd Miasta Poznania), dzwonnica fary i budynek probostwa farnego 1942
Plac Kolegiacki po II wojnie światowej, po lewej ośrodek zdrowia, po prawej zniszczone kamienice w północnej pierzei placu, w głębi fara, dzwonnica farna i probostwo farne ze zniszczonym dachem 07.06.1945
Plac Kolegiacki w czasie II wojny światowej, w głębi od lewej modernistyczny budynek ośrodka zdrowia i kamienica czynszowa Ludwika Frankiewicza z 1898 roku, na środku placu basen przeciwpożarowy zbudowany przez Niemców 1942–1944
Zachodnia pierzeja pl. Kolegiackiego w czasie II wojny światowej, od lewej dzwonnica fary i budynek probostwa, po prawej wyburzane przez Niemców kamieniczki w północnej pierzei placu 05.1941
Plac Kolegiacki przed wybuchem II wojny światowej, w głębi dawne kolegium jezuickie (dzisiaj Urząd Miasta Poznania) i dzwonnica fary, po prawej fragment rozebranej w czasie wojny kamienicy pod numerem 2
Ulica Wietrzna (nie istnieje), która prowadziła z pl. Kolegiackiego do kościoła Dominikanów, dawniej wzdłuż średniowiecznych murów miejskich, fotografia z końca XIX wieku
Zachodnia pierzeja pl. Kolegiackiego z kamieniczkami pod numerami 1-2 (u dołu), w głębi Pałac Górków i wieża ratusza na Starym Rynku, fotografia sprzed 1939 roku
Plac Kolegiacki w czasie II wojny światowej, widok z dzwonnicy farnej na pierzeję północną i rozbiórkę kamienic prowadzoną przez Niemców w związku z planowaną przebudową tej części Starego Miasta 05.1941
Plac Kolegiacki w czasie II wojny światowej, po lewej ośrodek zdrowia ze zmienioną przez Niemców elewacją, po prawej kamienice rozbierane w związku z nazistowskimi planami przebudowy placu, w głębi fara i dzwonnica farna 05.1941
Plac Kolegiacki w czasie II wojny światowej, po lewej ośrodek zdrowia ze zmienioną przez Niemców elewacją, po prawej kamienice rozbierane w związku z nazistowskimi planami przebudowy placu, w głębi fara i dzwonnica farna 05.1941
Wyświetlam 1-386 z 386 wyników - strona 1
Informacje / metadane