Poznań w budowie | lata 60., 70. i 80. XX wieku | Fotografie Z. Nowickiego i J. Nowakowskiego

zamknij wstęp
do kolekcji
Poznań w budowie | lata 60., 70. i 80. XX wieku | Fotografie Z. Nowickiego i J. Nowakowskiego
Liczba obiektów:
261

W 2. połowie lat 60. XX wieku w Poznaniu, podobnie jak w całym kraju, rozpoczął się boom budowlany, który szczyt osiągnął w kolejnej dekadzie. Sztandarową inwestycją Poznania końca lat 60. stała się budowa ściany wieżowców wzdłuż ul. Czerwonej Armii (dzisiaj Święty Marcin) na miejscu zniszczonych i wyburzonych dziewiętnastowiecznych kamienic. Deficyt mieszkaniowy zadecydował o budowie wielkich osiedli na Ratajach i Winogradach. Zabudowano wieżowcami ul. Piekary i rozpoczęto rozbudowę bazy dydaktycznej Politechniki Poznańskiej na Piotrowie. Początek lat 70. XX wieku przyniósł znaczne ożywienie gospodarcze związane z przyjęciem i realizacją kolejnego planu pięcioletniego, w rytm których funkcjonowała socjalistyczna gospodarka. Ekipa Edwarda Gierka, następcy Władysława Gomułki na stanowisku I sekretarza partii, realizując ideę budowy „drugiej Polski”, przeznaczała duże nakłady na inwestycje. W Poznaniu kontynuowano wielkie budowy z poprzedniej dekady i rozpoczynano nowe. W szybkim tempie powstawały hotele, trasy szybkiego ruchu (E-8, Solna, Hetmańska), rondo Kopernika, akademiki, gmach AWF, Dom Książki, supersam Kasia. Ale kiedy w 1975 roku zespół Tadeusza Gałeckiego domykał Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Poznania, w którym z rozmachem rozrysowano kolejne inwestycje mieszkaniowe, handlowo-usługowe i oświatowe, urbaniści czuli już na plecach oddech zbliżającego się wielkimi krokami kryzysu. Gospodarka napędzana gigantycznymi kredytami zaciągniętymi w zachodnich bankach zaczęła szybko podupadać. Kończył się okres cudu gospodarczego i propagandy sukcesu. Kierownictwo partii dostrzegło kryzys pod koniec 1976 roku i drastycznie ograniczyło inwestycje. Budowa Poznania także zahamowała, niektóre obiekty, jak Collegium Altum, budowano kolejnych 10 lat! W latach 80. Poznań nie był już wielkim placem budowy, aczkolwiek prowadzono kilka ważnych dla miasta inwestycji – kończono zabudowę osiedli na Winogradach, rozbudowano palmiarnię, nadbudowano o jedno piętro modernistyczny budynek Domu Technika, a przede wszystkim kompleksowo zmodernizowano tor regatowy na Malcie.

Magdalena Grzelak-Grosz, Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 261 wyników
Wyświetlam 261 wyników
Informacje / metadane