Kapral piechoty Mieczysław Giełda | Ze zb. Damiana Giełdy

zamknij wstęp
do kolekcji
Kapral piechoty Mieczysław Giełda | Ze zb. Damiana Giełdy
Liczba obiektów:
29
Właściciel:

Mieczysław Giełda urodził 28 grudnia 1911 roku w położonej na północ od Poznania wsi Winiary. Mieszkał z rodzicami Wawrzyńcem i Józefą przy ul. Źródlanej 19. W 1925 roku, podobnie jak pozostali mieszkańcy wsi, stał się poznaniakiem i zakończył edukację, uzyskując świadectwo siódmej klasy szkoły podstawowej. W następnych latach imał się różnych zajęć, głównie jako pracownik fizyczny. W latach 1930-31 był posłańcem i magazynierem w Księgarni i Instytucie Sztuk Pięknych przy ul. Ratajczaka 15. Trzy lata później 20 kwietnia 1934 roku rozpoczął obowiązkową służbę wojskową w 58. Pułku Piechoty stacjonującym w dawnych pruskich koszarach 6. Pułku Grenadierów przy ul. Bukowskiej. We wrześniu 1935 roku w stopniu kaprala został przeniesiony do rezerwy. Przed wybuchem II wojny światowej został jak większość młodych poznaniaków ponownie zmobilizowany. Brał udział w bitwie nad Bzurą, walcząc m.in. pod miastem Piątek. Po klęsce kampanii wrześniowej trafił 20 września 1939 roku do niemieckiej niewoli, a potem został wywieziony na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy, gdzie pracował przy układaniu podkładów kolejowych. Do kraju wrócił pół roku po zakończeniu wojny – 7 września 1945 roku stawił się w punkcie przyjęć Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Szczecinie, skąd przyjechał do Poznania. Po powrocie pracował jako robotnik w lokomotywowni na Franowie. 16 września 1950 roku w kościele św. Stanisława Kostki na Winiarach ożenił się z cztery lata młodszą Stefanią Wasilewską, z którą miał dwóch synów – Damiana (ur. 1952) i Gabriela (ur. 1953). Mieczysław Giełda zmarł w grudniu 1978 roku. Spoczywa na nieczynnym dzisiaj cmentarzu winiarskim na os. Bolesława Chrobrego na Piątkowie administrowanym przez parafię św. Stanisława Kostki.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 29 wyników
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 04.1934–10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 12.04.1934–10.10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 12.04.1934–10.10.1937
Mieczysław Giełda (pierwszy z lewej) na tle obelisku przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej upamiętniającego żołnierzy 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich (od 1920 roku 58. Pułk Piechoty) poległych w walkach o niepodległość 1934–1939
Wyświetlam 29 wyników
Informacje / metadane