Damian Giełda

Wyświetlam 1-357 z 357 wyników - strona 1
Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza wygłoszone w Polskim Radiu w związku z wydarzeniami poznańskimi 30.06.1956
Skrót artykułu "Trybuny Ludy" oskarżającego obcą agenturę o wywołanie niepokojów w Poznaniu w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich 29.06.1956
Wezwanie mieszkańców Poznania do zachowania spokoju i zaprzestania demonstracji wystosowane przez wojewódzki i miejski Komitet Frontu Narodowego w Poznaniu oraz Wojewódzką Radę Związków Zawodowych w Poznaniu 29.06.1956
Komunikat Polskiej Agencji Prasowej dotyczący wydarzeń, które miały miejsce w Poznaniu 28 czerwca 1956 roku 29.06.1956
Biogramy porucznika Kazimierza Graja i chorążego Bogdana Frankowskiego, funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, którzy zginęli w czasie starć ze strajkującymi 30.06.1956
Przedruk depesz Polskiej Agencji Prasowej z informacjami o reakcjach społeczeństwa na wydarzenia poznańskie 30.06.1956
Relacja z IV kongresu Związku Samopomocy Chłopskiej w Warszawie, w czasie którego delegaci potępili prowodyrów strajku w Poznaniu 30.06.1956
Relacja ze spotkania premiera Józefa Cyrankiewicza z władzami miasta w związku z wydarzeniami Czerwca 56 01.07.1956
Informacja o odwiedzinach premiera Józefa Cyrankiewicza i Edwarda Gierka u rannych w wyniku wydarzeń Czerwca 56 01.07.1956
Wezwanie mieszkańców Poznania do złożenia broni, w której posiadanie weszli w czasie wydarzeń Czerwca 56, na posterunkach Milicji Obywatelskiej 01.07.1956
Informacja o reakcjach pracowników Pometu, Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej i Goplany na wydarzenia Czerwca 56 01.07.1956
Informacja o odwiedzinach premiera Józefa Cyrankiewicza i Edwarda Gierka u rannych w wyniku wydarzeń Czerwca 56 01.07.1956–02.07.1956
Wezwanie mieszkańców Poznania do złożenia broni, w której posiadanie weszli w czasie wydarzeń Czerwca 56, na posterunkach Milicji Obywatelskiej 01.07.1956–02.07.1956
Apel poznańskiej Naczelnej Organizacji Technicznej potępiający inicjatorów wydarzeń Czerwca 56 01.07.1956–02.07.1956
Nekrolog informujący o śmierci 13-letniego Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary Poznańskiego Czerwca 1956 01.07.1956–02.07.1956
Obiekt złożony
Przewodnik po wystawie "Międzynarodowe Targi Poznańskie w rozwoju historycznym" 1978
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 04.1934–10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty na terenie Koszar Bolesława przy ul. Bukowskiej (?), w pierwszym rzędzie czwarty od lewej kapral Mieczysław Giełda 04.1934–10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 12.04.1934–10.10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty na terenie Koszar Bolesława przy ul. Bukowskiej (?), w pierwszym rzędzie czwarty od lewej kapral Mieczysław Giełda 04.1934–10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty na terenie Koszar Bolesława przy ul. Bukowskiej, w głębi budynek kasyna oficerskiego 04.1934–10.1937
Żołnierze 58. Pułku Piechoty (przed 1920 rokiem 4. Pułk Strzelców Wlkp.) na tle obelisku stojącego przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej i upamiętniającego żołnierzy pułku poległych w walkach o niepodległość w latach 1918–20 12.04.1934–10.10.1937
Mieczysław Giełda (pierwszy z lewej) na tle obelisku przed kasynem oficerskim na terenie koszar przy ul. Bukowskiej upamiętniającego żołnierzy 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich (od 1920 roku 58. Pułk Piechoty) poległych w walkach o niepodległość 1934–1939
Żołnierze 58. Pułku Piechoty w czasie ćwiczeń na poligonie w Biedrusku, trzeci od lewej kpr. Mieczysław Giełda 08.1936
Obiekt złożony
Legitymacja (nr 2764) odznaki pamiątkowej 58. Pułku Piechoty (dawnego 4. Pułku Strzelców Wielkopolskich) przyznanej Mieczysławowi Giełdzie 14 września 1935 roku 14.09.1935
Mieczysław Giełda na robotach przymusowych (prawdopodobnie w okolicach Lubeki) w czasie II wojny światowej 1939–1945
Mieczysław Giełda (siedzi) na robotach przymusowych (prawdopodobnie w okolicach Lubeki) w czasie II wojny światowej 1939–1945
Mieczysław Giełda (z lewej) na robotach przymusowych (prawdopodobnie w okolicach Lubeki) w czasie II wojny światowej 1939–1945
Mieczysław Giełda z rodziną w Parku-Pomniku Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (dzisiaj Park Cytadela)
Damian (ur. 1952) i Gabryś (ur. 1953), synowie Mieczysława Giełdy, na spacerze w parku Sołackim, w głębi wieża spadochronowa 1954
Gabryś (ur. 1953) i Damian (ur. 1952), synowie Mieczysława Giełdy, w ogrodzie zoologicznym przy ul. Zwierzynieckiej (dzisiaj Stare Zoo)
Gabryś (siedzi na skrzydle) i Damian, synowie Mieczysława Giełdy, na spacerze z ciotką, wujem i kuzynkami, w głębi ogrodzenie ogrodu zoologicznego przy ul. Zwierzynieckiej (dzisiaj Stare Zoo) 09.1958
Damian Giełda, syn Mieczysława, na kucyku przed ogrodem zoologicznym przy ul. Zwierzynieckiej (dzisiaj Stare Zoo) 12.12.1958
Zaświadczenie o rejestracji Mieczysława Giełdy w Polsce po powrocie z robót przymusowych w Niemczech 07.11.1945
Obiekt złożony
Dzielnica Cesarska z Forum Cesarskim (dzisiaj park Mickiewicza), Teatrem Miejskim (Teatr Wielki) i gmachem Komisji Kolonizacyjnej (Collegium Maius) na początku XX wieku, po lewej kościół św. Pawła (dzisiaj Najświętszego Zbawiciela) 02.03.1916
Obiekt złożony
Akademia Królewska (obecnie Collegium Minus i Aula Uniwersytecka) i pomnik kanclerza Otto von Bismarcka na dzisiejszym pl. Mickiewicza 12.01.1916
Ulica An der Paulikirche (dzisiaj ul. Fredry) w czasie II wojny światowej, od lewej schody do Grosses Haus (dzisiaj Teatr Wielki), dalej siedziba Prezydium Policji (dzisiaj Collegium Maius) i kościół św. Pawła (dzisiaj Najświętszego Zbawiciela) 1939–1945
Schlossfreiheit (dzisiaj ul. Święty Marcin) i fragment Dzielnicy Cesarskiej z Zamkiem Cesarskim i Akademią Królewską (dzisiaj Aula Uniwersytecka i Collegium Minus) 1939–1945
Obiekt złożony
Paulikirchstrasse (dzisiaj ul. Fredry) na początku XX wieku, po prawej budynek Komisji Kolonizacyjnej (dzisiaj Collegium Maius) 20.12.1915
Aula Uniwersytecka (dawna pruska Akademia Królewska), pomnik Najświętszego Serca Jezusa (tzw. pomnik Wdzięczności) na obecnym pl. Mickiewicza i Zamek Cesarski 1932–1939
Skrzyżowanie An der Paulikirche (dzisiaj ul. Fredry) i Leo-Schlageter-Strasse (dzisiaj ulice Gwarna i Mielżyńskiego) w czasie II wojny światowej, w głębi kościół św. Pawła (dzisiaj pw. Najświętszego Zbawiciela) 1939
Obiekt złożony
Ulica Święty Marcin na wysokości skrzyżowania z ul. Wiktorii (dzisiaj ul. Gwarna) w czasie I wojny światowej, w oddali Zamek Cesarski i Akademia Królewska (dzisiaj Aula UAM) 17.10.1915
Obiekt złożony
Park na dobrach rodziny von Treskow w Radojewie, od lewej u góry sztuczne ruiny i Kaplica Jedenastu Braci, poniżej gospoda, w której kupowano bilety upoważniające do zwiedzania parku 1900
Członkowie Niemieckiego Czerwonego Krzyża służący w III plutonie (Zug) Etapowej Jednostki Pomocniczej (Etappen-Begleittrupp) V Korpusu Armijnego w Poznaniu 1914
Południowa elewacja nieistniejącego pruskiego Nowego Ratusza i Odwach i zachodnia pierzeja Starego Rynku na początku XX wieku
Obiekt złożony
Domki budnicze i zabudowa wewnętrzna Starego Rynku, w głębi ratusz 20.11.1918
Obiekt złożony
Plac Wilhelmowski (dzisiaj pl. Wolności) w czasie okupacji, w głębi Biblioteka Raczyńskich i Muzeum Cesarza Fryderyka (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu) 1939–1945
Obiekt złożony
Plac Wilhelmowski (dzisiaj pl. Wolności) w czasie I wojny światowej, w głębi Biblioteka Raczyńskich i Muzeum Cesarza Fryderyka (obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu) 09.12.1915
Plac Wolności w dwudziestoleciu międzywojennym, w głębi Cafe Esplanade w gmachu dawnego Teatru Miejskiego (dzisiaj Arkadia) 1918–1939
Budynek Starostwa Krajowego (dzisiaj Uniwersytet Artystyczny) na narożniku Al. Marcinkowskiego i ul. Pocztowej (dzisiaj ul. 23 Lutego) 1918–1939
Obiekt złożony
Chwaliszewo na początku XX wieku, na pierwszym planie most Chwaliszewski, w głębi po lewej spichlerz zbożowy, pośrodku kamienica zwana pałacykiem Engla 20.08.1915
Obiekt złożony
Most Chwaliszewski i lewobrzeżna zabudowa Starego Miasta na początku XX wieku 23.09.1905
Dawny Ogród Botaniczny (obecnie park Wilsona) w dwudziestoleciu międzywojennym, w głębi kamienice przy ul. Matejki 1919–1939
Obiekt złożony
Pawilon Ministerstwa Komunikacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich 1950–1950
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, w głębi Wieża Górnośląska 1929–1929
Obiekt złożony
Plac św. Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie Pewuki, w głębi Wieża Górnośląska 1929–1929
Wejście główne na Powszechną Wystawę Krajową (Pewukę) flankowane dwoma pylonami, po lewej Wieża Górnośląska 1918–1939
Obiekt złożony
Wieża Górnośląska, po prawej budynek administracyjny Pewuki i restauracja Belweder 24.07.1930
Pałac Targowy (w czasie Pewuki pawilon Przemysłu Metalowego) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 1919–1939
Obiekt złożony
Szkoła budowlana na ul. Rybaki (dzisiaj Zespół Szkół Budownictwa nr 1) na przełomie XIX i XX wieku 03.10.1902–04.10.1902
Wieloobrazkowa pocztówka z Wieżą Górnośląską, pomnikiem Adama Mickiewicza, ratuszem, katedrą i gmachem Collegium Minus w ozdobnych kartuszach
Obiekt złożony
Kościół Jezuitów (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia) 03.07.1931–03.08.1931
Obiekt złożony