Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa | 1919–1939 | PTPN

zamknij wstęp
do kolekcji
Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa | 1919–1939 | PTPN
Liczba obiektów:
33

W 1868 roku Emilia Hofmanowa założyła w Poznaniu przy ul. Piekary internat i szkołę dla ziemiańskich córek. Nie posiadała kwalifikacji do prowadzenia tego typu placówki, dlatego zakładem kierowała w jej imieniu, a potem już samodzielnie nauczycielka po pruskim kursie dla przełożonych szkół żeńskich Anastazja Warnke. Od 1878 roku siedziba Wyższej Szkoły Żeńskiej Anastazji Warnke, bo taką nazwę nosił zakład, znajdowała się na drugim piętrze nowej, reprezentacyjnej kamienicy lekarza Józefa Koszutskiego przy pl. Piotra (dzisiaj pl. Wiosny Ludów; kamienica nie istnieje, w tym miejscu jest pusty skwer między ulicami Święty Marcin i Szymańskiego). W 1912 roku władze pruskie pod pretekstem odmowy udziału w powitaniu cesarza Wilhelma II w Poznaniu odsunęły Warnkównę od kierowania placówką i funkcję tę powierzyli Niemce Gertrudzie Linke. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku szkołę objęły dawne nauczycielki w szkole Anastazji Warnke Aleksandra Słomińska (w czasie zaborów uczyła także w żeńskiej szkole Antoniny Estkowskiej i pensji Anny Danysz) i Lucyna Sokolnicka.
Na podwalinach szkoły Warnkówny utworzyły Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi, które w roku szkolnym 1920/21 podzielono na dwie odrębne placówki: Liceum im. Królowej Jadwigi, którym kierowała Lucyna Sokolnicka oraz Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa kierowane przez Aleksandrę Słomińską. Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego po przeprowadzeniu wizytacji obu zakładów przyznało im pełne prawa publiczności, czyli uznało je za szkoły publiczne. Na początku roku szkolnego 1923/24 Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa przekształcono w gimnazjum humanistyczne. Pięć lat później, w roku szkolnym 1927/28, szkołę po raz pierwszy opuściło 20 maturzystek, które z bardzo dobrymi wynikami zdały egzamin dojrzałości. Po 1945 roku szkoła nie wznowiła działalności. Aleksandra Słomińska co prawda wróciła do Poznania z wysiedlenia do Radomia, ale miała już wówczas 87 lat. Zmarła w 1954 roku i jest pochowana na cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej na Dębcu. Pozostały piękne zdjęcia z międzywojennej działalności gimnazjum przekazane do zbiorów PTPN przez dawną nauczycielkę religii Kazimierę Weymanównę.

Danuta Bartkowiak

Na podstawie Sprawozdania Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego pw. Najświętszego Serca Jezusa z 1930 roku, polona.pl

Sortuj:
Wyświetlam 33 wyniki
Wyświetlam 33 wyniki
Informacje / metadane