Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Wyświetlam 1-369 z 369 wyników - strona 1
Odwrocie Verkehrsplan der Posener Strassenbahn, schemat linii tramwajowych, trolejbusowych i omnibusów w Poznaniu w czasie okupacji hitlerowskiej (sygnatura CYRYL_62_0_1_1_00000054) 1940–1944
Dedykacja Stefana Cegielskiego dla Towarzystwa Przyjaciół Nauk dołączona do Illustrowanego katalogu narzędzi i machin rolniczych, kotłów i machin parowych z fabryki H. Cegielskiego w Poznaniu 21.02.1883
Władysław Bentkowski (1817-1887), dziennikarz, polityk, poseł do sejmu pruskiego w Berlinie, po śmierci Hipolita Cegielskiego zarządca jego majątku, działacz PTPN
Władysław Bentkowski (1817-1887), dziennikarz, polityk, poseł do sejmu pruskiego w Berlinie, po śmierci Hipolita Cegielskiego zarządca jego majątku, działacz PTPN
Franciszek Chłapowski (1846-1923), lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, kierownik wydziałów Lekrskiego i Przyrodniczego PTPN, współorganizator Muzeum Przyrodniczego Towarzystwa (od 1913 roku nosi jego imię)
Władysław Longin Chotkowski (1843-1926), ksiądz, historyk Kościoła, wikariusz przy kościele św. Marcina, później profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PTPN
Władysław Longin Chotkowski (1843-1926), ksiądz, historyk Kościoła, wikariusz przy kościele św. Marcina, później profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PTPN
Wojciech Prawdzic Cybulski (1808-1867), językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów w Berlinie i Wrocławiu, poseł do sejmu pruskiego w Berlinie, członek PTPN
Stanisław Dobrzycki (1875-1931), historyk literatury, slawista, dziekan Wydziału Filozoficznego, później rektor i prorektor Uniwersytetu Poznańskiego, członek i sekretarz generalny (1923-26) PTPN 1930
Wawrzyniec Stanisław Bonawentura Benzelstjerna Engeström (1829-1910), arystokrata, poeta, literat, tłumacz, filantrop, wieloletni sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1900–1910
Ludwik Hiacynt Gąsiorowski (1807-1863), lekarz, historyk medycyny, działacz społeczny, filantrop, współpracownik Karola Marcinkowskiego, członek zarządu PTPN 1850–1860
Stanisław Karwowski herbu Pniejnia (1848-1917), profesor, historyk, geograf, lingwista, publicysta, działacz społeczny w Wielkopolsce i na Śląsku, wiceprezes PTPN 1910–1917
Bolesław Wiktor Wicherkiewicz (1847-1915), okulista, współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny „Nowin Lekarskich", profesor UJ, sekretarz, w latach 1889-96 kierownik Wydziału Lekarskiego, w latach 1892-96 wiceprezes PTPN 1905–1915
Wojciech Kętrzyński (Adalbert von Winkler; 1838-1918), historyk, bibliotekarz J.K. Działyńskiego w Kórniku, od 1869 roku członek honorowy PTPN, wieloletni dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
Adam Ferdynand Karwowski z Karwowa herbu Pniejnia (1873-1933), profesor dermatologii i wenerologii Uniwersytetu Poznańskiego, lekarz, pierwszy kierownik Kliniki Dermatologicznej Szpitala Miejskiego w Poznaniu (1921-33), członek PTPN
Witold Maciej Kapuściński (1882-1951), okulista, profesor i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego (później Akademii Medycznej), prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Wydziału Lekarskiego PTPN
Gerard Labuda (1916-2010), historyk, mediewista, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1962-65), członek, wieloletni sekretarz, w latach 1972-75 i 1980-81 prezes PTPN
Edward Likowski (1836-1915), ksiądz, historyk Kościoła, biskup pomocniczy poznański w latach 1887–1914, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański oraz prymas Polski (1914-15), w latach 1895-1915 prezes PTPN
Władysław Łebiński (1840–1907), filozof, działacz polityczny, społecznik, dziennikarz, właściciel drukarni w Poznaniu, powstaniec styczniowy, w latach 1896–1907 redaktor „Dziennika Poznańskiego", członek, a w latach 1 1885–1907
Edward Feliks Lubicz-Niezabitowski (1875-1946), zoolog, lekarz, profesor anatomii i histologii zwierząt domowych na Wydziale Rolniczo–Leśnym i rektor UP, członek i przewodniczący Komisji Matematyczno-Przyrodniczej PTPN 1925–1946
Teodor Teofil Matecki (1810-1886), lekarz chirurg, działacz społeczny, współzałożyciel, w latach 1858–75 skarbnik, a następnie do końća życia wiceprezes PTPN, kierował wydziałami Przyrodniczym i Lekarskim Towarzystwa 1850–1875
Teodor Teofil Matecki (1810-1886), lekarz chirurg, działacz społeczny, współzałożyciel, w latach 1858–75 skarbnik, a następnie do końća życia wiceprezes PTPN, kierował wydziałami Przyrodniczym i Lekarskim Towarzystwa 1850–1865
Portret Antoniego Poplińskiego (1796-1868), polonisty, nauczyciela, dziennikarza, wydawcy, księgarza, od 1852 roku dyrektora Biblioteki Raczyńskich, związanego z PTPN 1868
Gustaw Eugeniusz Potworowski (1800-1860), ziemianin, powstaniec listopadowy, polityk, działacz gospodarczy, poseł na sejm pruski, członek PTPN
Władysław Rabski (1865-1925), dr filozofii, krytyk literacki i teatralny, publicysta, pisarz, redaktor "Dziennika Poznańskiego" i "Przeglądu Poznańskiego", członek PTPN
Cyryl Ratajski (1875-1942), prawnik, polityk i samorządowiec, prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego, członek PTPN
Jerzy Wojciech Szulczewski (1879-1969), nauczyciel, przyrodnik i etnograf, powstaniec wielkopolski, pracownik naukowy Muzeum Wielkopolskiego i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu
Władysław Stanisław Michał Łebiński (1840-1907), filozof, literat, dziennikarz, redaktor naczelny "Dziennika Poznańskiego", właściciel drukarni w Poznaniu, członek PTPN 1885–1900
Roman May (1846-1887), filozof, chemik, przemysłowiec, właściciel fabryki nawozów sztucznych najpierw na Starołęce, później w Luboniu, cżłonek PTPN, kierownik zbiorów przyrodniczych Towarzystwa 1880–1887
Odwrocie fotografii z przełożoną Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu Aleksandrą Słomińską i nauczycielką Heleną Górską z odręcznym opisem Górskiej 1919–1939
Personel Wyższej Szkoły Żeńskiej Anastazji Warnke, druga od lewej siedzi Aleksandra Słomińska, później przełożona Gimnazjum pw. Najświętszego Serca Jezusa, wtedy nauczycielka u Warnkówny, w środku stoi Maria Swinarska, założycielka Dąbrówki 1910
Odwrocie fotografii z przełożoną Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu Aleksandrą Słomińską i nauczycielką Heleną Górską na Wawelu z odręcznym opisem Górskiej 1919–1939
Przełożona Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu Aleksandra Słomińska (z lewej) i nauczycielka Helena Górska na Wawelu
Odwrocie fotografii ze zjazdu byłych uczennic Gimnazjum i Liceum pw. Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu z adnotacją przewodniczącej Komitetu Zjazdu Anieli Zamiarówny 03.05.1938
Plan działki przy ul. Mylnej (dzisiaj Mielżyńskiego) zakupionej przez Seweryna Mielżyńskiego w 1872 roku i przekazanej Towarzystwu Przyjaciół Nauk (dzisiaj PTPN) z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę 1872
Neobarokowa oprawa portalu bramy przejazdowej kamienicy frontowej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zbudowanej według projektu Rogera Sławskiego
Neobarokowa oprawa portalu bramy przejazdowej kamienicy frontowej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zbudowanej według projektu Rogera Sławskiego
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Pogrzeb prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego na cmentarzu Jana Vianneya na Podolanach 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe prawnika, rektora Uniwersytetu Poznańskiego i prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Lisowskiego w gmachu PTPN 21.05.1955
Uroczystości pogrzebowe dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Wojciechowskiego w Auli Uniwersyteckiej 18.10.1955
Uroczystości pogrzebowe dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Wojciechowskiego w Auli Uniwersyteckiej 18.10.1955
Uroczystości pogrzebowe dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Wojciechowskiego w Auli Uniwersyteckiej 18.10.1955
Uroczystości pogrzebowe dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego UP, prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. dr. Zygmunta Wojciechowskiego w Auli Uniwersyteckiej 18.10.1955
Neueste Specialkarte der Provinz Posen zum Hand und Bureaugebrauch (Najnowsze mapa Prowincji Poznańskiej, podręczna i do użytku służbowego), przed 1918 rokiem
Atlas ziem polskich, tom I, część I. Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 roku Prowincja Poznańska), mapa ziem polskich pod panowaniem pruskim w stosunku do całej dawnej Rzeczpospolitej Polskiej 1912
Atlas ziem polskich, tom I, część I. Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 roku Prowincja Poznańska), mapa ziem polskich pod zaborem pruskim w stosunku do Cesarstwa Niemieckiego 1912
Atlas ziem polskich, tom I, część I. Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 roku Prowincja Poznańska), mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego (od 1848 roku Prowincja Poznańska) 1912
Wyświetlam 1-369 z 369 wyników - strona 1
Informacje / metadane