Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 40 981 obiekty/56 493 skanów
Wyników  349,  strona:
Wyników na stronie:
Sortowanie:
A B

Wyszukaj

Filtrowanie zaawansowane

Nazwa zespołu (kolekcji):
Partner:
Właściciel:

Filtrowanie zaawansowane

Tytuł obiektu:
Typ obiektu:
Data obiektu:  do:
Miejsce:
Autor / Twórca:
Właściciel:
Partner:
Kolekcje A-Z
 

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Nazwa zespołu (kolekcji): Architekt Stefan Sawicki 1890-1967
Liczba obiektów w kolekcji: 349
Właściciel: Maria Sawicka

W XX wieku Poznań miał wyjątkowe szczęście do architektów. Mieszkali i pracowali tutaj twórcy tej klasy, co Adam Ballenstedt, Stefan Cybichowski, Władysław Czarnecki, Marian Andrzejewski, czy budowniczy Pewuki Roger Sławski. Wśród tej plejady znakomitości umykają zazwyczaj nazwiska architektów, którzy, współpracując lub rywalizując z tymi największymi, pozostawili po sobie trwały ślad w poznańskiej przestrzeni miejskiej. Do grona owych nieco zapomnianych, acz wielce dla Poznania zasłużonych architektów należy z całą pewnością Stefan Sawicki. Przyszedł na świat w Dreźnie jako syn mistrza krawieckiego Ludwika, który zaledwie rok wcześniej wyemigrował do Saksonii z Poznańskiego. W 1913 roku w Dreźnie ukończył z wyróżnieniem Saską Królewską Szkołę Budowlaną, praktykując w tym czasie u kilku znanych saskich architektów. Miał 23 lata, kiedy rozpoczął pracę w Wydziale Budowlanym drezdeńskiego magistratu, gdzie trafił pod skrzydła samego Hansa Poelziga (w Poznaniu zbudował słynną Wieżę Górnośląską i Fabrykę Moritza Milcha, obecnie Zakłady Chemiczne w Luboniu). Błyskawicznej kariery Sawickiego nie przerwało nawet powołanie do wojska w 1917 roku, gdyż funkcję rzeczoznawcy budowlanego w Saskim Ministerstwie Wojny pozwolono mu łączyć ze studiami na miejscowej politechnice. W 1919 roku zrezygnował z dotychczasowej pozycji szanowanego saskiego obywatela i postanowił wrócić do odradzającej się Ojczyzny. Zamieszkał w Poznaniu, gdzie początkowo terminował u Ballenstedta, przez kilka następnych lat pracował w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim, potem razem z Rogerem Sławskim budował Pewukę, by wreszcie w połowie lat 30. założyć własną, cenioną pracownię. Według jego projektów powstało wówczas w Poznaniu kilka okazałych domów i willi miejskich oraz gmach dawnego Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich (obecnie Komenda Wojewódzka Policji przy ul. Kochanowskiego). Po ciemnych latach II wojny światowej, którą szczęśliwie przetrwał w Poznaniu, ponownie rzucił się w wir pracy, najpierw w poznańskim zarządzie miejskim, później zaś w „Miastoprojekcie”, biorąc m.in. udział w odbudowie ze zniszczeń wojennych poznańskiego ratusza, Starego Rynku, fary, kościołów św. Marcina i św. Anny.

Prezentowana kolekcja, która trafiła do CYRYLA dzięki synowej Stefana Sawickiego Marii Sawickiej, zawiera kilkaset fotografii i dokumentów różnej proweniencji i układa się w interesującą historię długiego i pracowitego życia tego wybitnego poznaniaka. Znajdziemy w niej zdjęcia (większość autorstwa znanego poznańskiego fotografa Romana S. Ulatowskiego) kilkunastu realizacji projektów Sawickiego, świadectwa i dyplomy dokumentujące kolejne szczeble jego edukacji, korespondencję, pisma i druki urzędowe, wreszcie własnoręcznie spisywane życiorysy i dokumenty o charakterze prywatnym. Publikując na naszym portalu tę bogatą, różnorodną, a co najważniejsze nie znaną dotychczas kolekcję popularyzującą oraz przywracającą szerszej publiczności jednego z najbardziej zasłużonych budowniczych Poznania, wypada na koniec wyrazić życzenie, by stała się ona skutecznym bodźcem do dalszych, również tych już stricte naukowych dociekań mu poświęconych.

 

Piotr Grzelczak

Życiorys spisany przez...

26.03.1935
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1935 roku

Data obiektu:

26.03.1935

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

26.03.1935
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1935 roku

Data obiektu:

26.03.1935

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

17.03.1949
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego po zakończeniu II wojny światowej

Data obiektu:

17.03.1949

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

17.03.1949
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego po zakończeniu II wojny światowej

Data obiektu:

17.03.1949

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

1954-1955
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1954 roku

Data obiektu:

1954-1955

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

1954-1955
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1954 roku

Data obiektu:

1954-1955

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

1954-1955
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1954 roku

Data obiektu:

1954-1955

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys spisany przez...

1954-1955
Tytuł obiektu:

Życiorys spisany przez Stefana Sawickiego w 1954 roku

Data obiektu:

1954-1955

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys Stefana Sawic...

1964
Tytuł obiektu:

Życiorys Stefana Sawickiego spisany w 1964 roku

Data obiektu:

1964

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys Stefana Sawic...

1964
Tytuł obiektu:

Życiorys Stefana Sawickiego spisany w 1964 roku

Data obiektu:

1964

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Życiorys Stefana Sawic...

1964
Tytuł obiektu:

Życiorys Stefana Sawickiego spisany w 1964 roku

Data obiektu:

1964

Autor/Twórca:

Stefan Sawicki

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Świadectwo potwierdzaj...

28.11.1877

Świadectwo potwierdzaj...

28.11.1877

Akt ślubu Ludwika i Te...

13.09.1889
Tytuł obiektu:

Akt ślubu Ludwika i Tekli z Konopków, rodziców Stefana Sawickiego

Data obiektu:

13.09.1889

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Akt ślubu Ludwika i Te...

13.09.1889
Tytuł obiektu:

Akt ślubu Ludwika i Tekli z Konopków, rodziców Stefana Sawickiego

Data obiektu:

13.09.1889

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Akt urodzenia Stefana ...

10.07.1895
Tytuł obiektu:

Akt urodzenia Stefana Sawickiego

Data obiektu:

10.07.1895

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Akt urodzenia Stefana ...

10.07.1895
Tytuł obiektu:

Akt urodzenia Stefana Sawickiego

Data obiektu:

10.07.1895

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Akt urodzenia Stefana ...

24.04.1933
Tytuł obiektu:

Akt urodzenia Stefana Sawickiego

Data obiektu:

24.04.1933

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Kamienica w Dreźnie, w...

1939-1967
Tytuł obiektu:

Kamienica w Dreźnie, w której mieszkał Stefan Sawicki

Data obiektu:

1939-1967

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Odpis metryki chrztu ś...

11.05.1933
Tytuł obiektu:

Odpis metryki chrztu św. Stefana Sawickiego

Data obiektu:

11.05.1933

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Dyplom ukończenia kurs...

1890-1900

Dyplom mistrza krawiec...

30.04.1900

Świadectwo szczepienia...

16.06.1902
Tytuł obiektu:

Świadectwo szczepienia Stefana Sawickiego

Data obiektu:

16.06.1902

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Arkusz ocen uzyskanych...

1903

Świadectwo ukończenia ...

08.04.1903

Akt nadania rodzinie S...

12.06.1903
Tytuł obiektu:

Akt nadania rodzinie Sawickich obywatelstwa saskiego

Data obiektu:

12.06.1903

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Akt nadania obywatelst...

16.07.1903
Tytuł obiektu:

Akt nadania obywatelstwa miasta Drezna ojcu Stefana Sawickiego Ludwikowi

Data obiektu:

16.07.1903

Nazwa zespołu (kolekcji):

Architekt Stefan Sawicki 1890-1967

Właściciel:

Maria Sawicka

Odwrocie aktu nadania ...

16.07.1903

Oceny semestralne uzys...

1903

Oceny semestralne uzys...

1904

Oceny semestralne uzys...

1904

Oceny semestralne uzys...

1905

Oceny semestralne uzys...

1905

Wyników  349,  strona:
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2019 Wydawnictwo Miejskie Posnania

Wskazówka

W celu przejścia do trybu pełnoekranowego wciśnij na klawiaturze F11...