Maria Sawicka

Wyświetlam 1-347 z 347 wyników - strona 1
Wnętrze kościoła św. Marcina odbudowanego ze zniszczeń wojennych pod kierunkiem Stefana Sawickiego 1953–1954
Stefan Sawicki (trzeci z prawej) wśród robotników budowlanych pracujących pod jego kierunkiem przy odbudowie ze zniszczeń wojennych kościoła pw. św. Marcina 1953–1954
Empora w kościele pw. św. Marcina odbudowanym ze zniszczeń wojennych pod kierunkiem Stefana Sawickiego 1954–1955
Modernistyczna willa miejska Juliana Flatawa i Franciszka Maciejewskiego przy ul. Kochanowskiego zaprojektowana przez Stefana Sawickiego 1936–1939
Wnętrze Komunalnego Banku Kredytowego przy ul. 27 Grudnia przebudowane według projektu Stefana Sawickiego 1926–1927
Reprezentacyjny gmach Fabryki Wódek i Likierów "Likwowin" przy ul. Wierzbowej zaprojektowany przez Stefana Sawickiego 1929
Willa Ludwika Szyperskiego przy ul. Marynarskiej (obecnie ul. Iłłakowiczówny) zaprojektowana przez Stefana Sawickiego 1927
Wejście do willi Juliana Flatawa i Franciszka Maciejewskiego przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanej przez Stefana Sawickiego 1936–1939
Modernistyczna klatka schodowa w domu mieszkalnym przy ul. Kochanowskiego 3 zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1936–1939
Gmach Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowany przez Stefana Sawickiego 01.01.1939
Wejście do gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanego przez Stefana Sawickiego 1939
Fragment holu w gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1939
Klataka schodowa w gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1939
Sala jadalna w gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1939
Kaplica w gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1939
Empora w kaplicy gmachu Zakładu Fundacji Kościelnej im. Bolesława i Anieli Twardowskich przy ul. Kochanowskiego zaprojektowanym przez Stefana Sawickiego 1939
Budynek należących do Wincentego Paetza Zakładów Przemysłu Przetworów Żywnościowych "Pecowin" przy ul. Mostowej zaprojektowany przez Stefana Sawickiego 1929
Pawilon Fabryki Wódek i Likierów Hartwig Kantorowicz zaprojektowany przez Stefana Sawickiego na PeWuKę w 1929 r. 1937
Kiosk Zakładu Hodowli Drzew i Krzewów Owocowych Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach zaprojektowany przez Stafana Sawickiego na PeWuKę 1929
Reprezentacyjny plac na terenie Powszechnej Wystawy Krajowej (plac św. Marka) zprojektowany przez Rogera Sławskiego, z którym współpracował Stefan Sawicki 1929
Nocna fotografia reprezentacyjnego placu Powszechnej Wystawy Krajowej (placu św. Marka) zprojektowanego przez Rogera Sławskiego, z którym współpracował Stefan Sawicki 1929
Reprezentacyjny plac Powszechnej Wystawy Krajowej (plac św. Marka) zprojektowany przez Rogera Sławskiego, z którym współpracował Stefan Sawicki 1929
Pawilon Gospodarstwa Hodowlanego majątków Niepruszewo-Pamiątkowo-Pawłowice zaprojektowany na PeWuKę przez Stefana Sawickiego 1932
Wnętrze kościoła św. Marcina odbudowanego ze zniszczeń wojennych pod kierunkiem Stefana Sawickiego 1953–1954
Wnętrze kościoła św. Marcina odbudowanego ze zniszczeń wojennych pod kierunkiem Stefana Sawickiego 1954–1955
Wieża poznańskiego ratusza w czasie prowadzonej pod kierunkiem Stefana Sawickiego odbudowy ze zniszczeń wojennych 1946–1947
Wieża poznańskiego ratusza w czasie prowadzonej pod kierunkiem Stefana Sawickiego odbudowy ze zniszczeń wojennych 1946–1947
Stefan Sawicki (pierwszy z lewej) wśród pracowników Wydziału Planowania i Rozbudowy Zarządu Miejskiego stołecznego miasta Poznania 1945–1949
Przedstawiciele Zarządu Miejskiego stoł. m. Poznania wśród robotników budowlanych pracujących przy odbudowie ratusza ze zniszczeń wojennych 1945–1947
Przedstawiciele Zarządu Miejskiego stoł. m. Poznania wśród robotników budowlanych pracujących przy odbudowie ratusza ze zniszczeń wojennych 1945–1947
Przedstawiciele Zarządu Miejskiego stoł. m. Poznania wśród robotników budowlanych pracujących przy odbudowie ratusza ze zniszczeń wojennych 1945–1947
Zabytkowy orzeł tuż przed ponownym osadzeniem na odbudowanej ze zniszczeń wojennych wieży ratuszowej 27.12.1947
Stefan Sawicki (pierwszy z prawej) wśród współpracowników w czasie uroczystości umieszczenia zabytkowego orła na odbudowanej wieży ratuszowej 27.12.1947
Nocna iluminacja odbudowanej ze zniszczeń wojennych wieży ratuszowej w dniu wciągnięcia na jej szczyt zabytkowego orła 27.12.1947
Odwrocie fotografii reprezentacyjnego placu Powszechnej Wystwy Krajowej (plac św. Marka) zprojektowanego przez Rogera Sławskiego, z którym współpracował Stefan Sawicki 1929
Pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie powołania Stefana Sawickiego na stanowisko biegłego sądowego z dziedziny budownictwa 20.06.1930
Wejście do ogrodu kawiarni Warszawianka przy ul. Ludgardy zaprojektowane przez Stefana Sawickiego w 1925 roku 1929
Świadectwo potwierdzające uzyskanie przez ojca Stefana Sawickiego Ludwika tytułu czeladnika krawieckiego 28.11.1877
Świadectwo potwierdzające uzyskanie przez ojca Stefana Sawickiego Ludwika tytułu czeladnika krawieckiego 28.11.1877
Pismo Stefana Sawickiego do Zarządu poznańskiego Oddziału SARP w sprawie odbudowy kościoła św. Marcina oraz przebudowy kościoła św. Anny 26.07.1957
Pismo Stefana Sawickiego do dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Bolesława Krysiewicza w sprawie przyznanaia pomocy materialnej 05.05.1961
Pismo dyrektora Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby Z. Klemensiewicza do Stefana Sawickiego w sprawie przedłużenia umowy o pracę 30.10.1934
Obliczenie wysokości renty przesłane Stefanowi Sawickiemu przez Wydział Rent i Pomocy Społecznej Prezydium WRN w Poznaniu 11.12.1956
Obliczenie wysokości renty przesłane Stefanowi Sawickiemu przez Wydział Rent i Pomocy Społecznej Prezydium WRN w Poznaniu 11.12.1956
Podziękowania Stefana Sawickiego przesałane do Prezydenta m. Poznania Erwina Więckowskiego w związku z otrzymaniem nominacji na członka Komisji Technicznej przy Zarządzie Miejskim 03.02.1936
Dyplom inżyniera architekta przyznany Stefanowi Sawickiemu przez Państwową Komisję Weryfikacyjno-Administracyjną przy Szkole Inżynierskiej w Poznaniu 11.02.1950
Odpis aktu zawieszenia na wieży ratuszowej orła z wykazem umieszczonych w niej dokumentów i przedmiotów 27.12.1947
Postanowienie Komisji Mieszkaniowej nr 3 stołecznego miasta Poznania o przyznaniu mieszkania Stefanowi Sawickiemu 03.07.1945
Postanowienie przewodniczącego Komisji Mieszkaniowych stołecznego miasta Poznania w sprawie przyznania mieszkania Stefanowi Sawickiemu 20.06.1945
Pismo Zarządu Miejskiego w Poznaniu do Stefana Sawickiego informujące o wyborze na członka Miejskiej Komisji Technicznej 30.06.1939
Wypowiedzenie umowy o pracę przesłane Stefanowi Sawickiemu przez dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu S. Sasorskiego 30.12.1933
Odpis pisma Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Odział V Personalny do Zarządu Budownictwa Wojskowego w Poznaniu w sprawie mianowania Stefana Sawickiego urzędnikiem wojskowym 16.09.1920
Należące do Stefana Sawickiego wezwanie do zameldowania się/rejestracji w miejskich wydziałach zaopatrzenia w artykuły spożywcze 07.10.1917
Dokument niemieckich władz wojskowych w sprawie [materialnego] wsparcia rodziny Landsturmmanna Sefana Sawickiego 08.10.1917
Zaświadczenie Powiatowej Komendy Uzupełnień Poznań - Miasto potwierdzające odbiór przez Stefana Sawickiego książeczki wojskowej 20.11.1929
Zaświadczenie Powiatowej Komendy Uzupełnień Poznań - Miasto wydane Stefanowi Sawickiemu w miejsce książeczki wojskowej 02.11.1926
Zaświadczenie o zwolnieniu od obowiązkowej służby wojskowej wydane Stefanowi Sawickiemu przez Powiatowego Komendanta Uzupełnień 21.02.1945
Zaświadczenie o zwolnieniu od obowiązkowej służby wojskowej wydane Stefanowi Sawickiemu przez Powiatowego Komendanta Uzupełnień 21.02.1945
Zawiadomienie przesłane Stefanowi Sawickiemu przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu w sprawie stosunku pracy 25.08.1933
Zawiadomienie przesłane Stefanowi Sawickiemu przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu w sprawie stosunku pracy 25.08.1933
Odpis okólnika Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu o wprowadzeniu w życie przepisów służbowych 24.08.1933
Odpis okólnika Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu o wprowadzeniu w życie przepisów służbowych 24.08.1933
Odpis okólnika Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu o wprowadzeniu w życie przepisów służbowych 24.08.1933
Zaświadczenie stwierdzające fakt rozwiązania rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Stefanem Sawickim oraz Zakładem Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu 03.04.1934
Zaświadczenie stwierdzające fakt rozwiązania rozwiązania stosunku pracy pomiędzy Stefanem Sawickim oraz Zakładem Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu 03.04.1934
Pismo Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Świtalskiego do Stefana Sawickiego informujące o przynaniu Złotego Krzyża Zasługi za wysiłek włożony w organizację PeWuKi w 1929 r. 28.09.1929
Kopia obwieszczenia podpisanego przez namiestnika Rzeszy w Kraju Warty informującego o wykonaniu wyroków śmierci z dnia 17 listopada 1942r. na grupie Polaków 18.12.1942
List referencyjny wystawiony Stefanowi Sawickiemu przez właściciela drezdeńskiego sklepu meblowego "Albin Körner" 25.11.1939
List referencyjny wystawiony Stefanowi Sawickiemu przez właściciela drezdeńskiej fabryki akcesoriów wojskowych i jeździeckich Williama Günthera 25.11.1939
List wysłany Stefanowi Sawickiemu przez właściciela drezdeńskiej fabryki akcesoriów wojskowych i jeździeckich Williama Günthera 25.11.1939
Pismo dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Poznaniu do Stefana Sawickiego w sprawie projektu gmachu administracyjnego i domu mieszkalnego 18.07.1928
Dokument potwierdzający nadanie Stefanowi Sawickiemu Srebrnej Odznaki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 17.03.1960
Uwierzytelniony odpis zaświadczenia okupacyjnych władz niemieckich potwierdzającego fakt zwolnienia rodziny Sawickich z Obozu Przesiedleńczego na Głównej (Lager Glowno) 25.04.1941
Uwierzytelniony odpis zaświadczenia okupacyjnych władz niemieckich potwierdzającego fakt zwolnienia rodziny Sawickich z Obozu Przesiedleńczego na Głównej (Lager Glowno) 25.04.1941
Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia przez Stefana Sawickiego stażu w pracowni drezdeńskirgo architekta Richarda Merza 01.10.1912
Dyplom potwierdzający uzyskanie przez zespół poznańskich architektów (m.in. Stefana Sawickiego) nagrody II stopnia w dziale konserwacji zabytków przyznanej przez Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury 06.12.1956
Odpis opinii władz poznańskiego Oddziału SARP przesłanej do Wydziału Budownictwa Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu w sprawie uzyskania przez Stefana Sawickiego pozwolenia na działalność zawodową 26.01.1959
Opinia władz poznańskiego Oddziału SARP przesłana do Wydziału Budownictwa Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu w sprawie uzyskania przez Stefana Sawickiego pozwolenia na działalność zawodową 26.01.1959
Pismo Stefana Sawickiego do zarządu poznańskiego Oddziału SARP w sprawie uzyskania pozwolenia na działalność zawodową 1958
Pismo Stefana Sawickiego do zarządu poznańskiego Oddziału SARP w sprawie uzyskania pozwolenia na działalność zawodową 1958
List uznania przyznany Stefanowi Sawickiemu przez władze Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego - Miastoprojekt z okazji Święta Pracy 01.05.1956
Odpis pisma prezesa Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie powierzenia Stefanowi Sawickiemu funkcji biegłego sądowego w dziedzinie budownictwa 15.12.1959
List uznania przyznany Stefanowi Sawickiemu przez Radę Zakładową poznańskiego Oddziału Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych z okazji Święta Pracy 30.04.1951
Zaproszenie do objęcia honorowego protektoratu nad obchodami Święta Pracy przesłane do Stefana Sawickiego przez Radę Zakładową poznańskiego Oddziału Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych 17.04.1951
Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania przez Stefana Sawickiego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz sporządzania projektów budowlanych 14.02.1950
Odpis dyplomu inżyniera architekta przyznany Stefanowi Sawickiemu przez Państwową Komisję Weryfikacyjno-Administracyjną przy Szkole Inżynierskiej w Poznaniu 20.07.1962
Ręcznie wykonana kartka imieninowa podarowana Stefanowi Sawickiemu przez kolegów z poznańskiego Oddziału Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych 02.09.1950
Ręcznie wykonana kartka imieninowa podarowana Stefanowi Sawickiemu przez kolegów z poznańskiego Oddziału Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych 02.09.1950
Odpis zaświadczenia wydanego przez Wydział Personalny Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania dotyczącego zatrudnienia Stefana Sawickiego 31.05.1949
Świadectwo lojalności i niekaralności Stefana Sawickiego w czasie II wojny światowej wystawione przez Wydział Administracyjny Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania 02.05.1949
Świadectwo pracy Stefana Sawickiego wydane przez Wydział Personalny Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania 10.03.1949
Pismo dyrektora Wydziału III Zarządu Miejskiego Stołecznego Miasta Poznania do Stefana Sawickiego w sprawie jego przeniesienia do Wydziału Planowania i Rozbudowy Miasta 26.03.1945
Potwierdzenie przyjęcia wniosku w sprawie rejestracji szkód wojennych należące do Stefana Sawickiego 03.02.1947
Pismo Zarządu Miejskiego w Poznaniu do Stefana Sawickiego informujące o jego wyborze na członka Miejskiej Komisji Technicznej na rok 1938 15.03.1938
Pismo Tymczasowego Prezydenta Poznania Erwina Więckowskiego do Stefana Sawickiego w sprawie jego wyboru na członka Komisji Technicznej przy Zarządzie Miejskim 09.01.1936
Pismo naczelnika Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Stefana Sawickiego w sprawie przyznania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz sporządzania projektów budowlanych 19.02.1934
Pismo naczelnika Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Stefana Sawickiego w sprawie przyznania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi oraz sporządzania projektów budowlanych 19.02.1934
Pismo Koła Architektów w Poznaniu do Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim w sprawie członkowstwa Stefana Sawickiego 19.04.1933
Odpis pisma władz miasta Poznania do architektów: Tadeusza Rittera oraz Stefana Sawickiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na projekt cmentarza miejskiego na Junikowie 24.11.1927
Pismo Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu do Stefana Sawickiego w sprawie objęcia przezeń stanowiska rozjemcy przy sporach powstałych na tle wysokości szkód ogniowych 07.12.1933
Odpis pisma wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego do Stefana Sawickiego w sprawie zwolnienia z dotychczasowych obowiązków służbowych 11.08.1927
Odpis pisma Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego do Stefana Sawickiego w sprawie mianowania na członka Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu 15.01.1930
Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego do Stefana Sawickiego w sprawie posiedzeń Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu 13.12.1930
Świadectwo egzaminu Stefana Sawickiego na stanowisko pierwszej kategorii w dziale budownictwa nadziemnego Ministerstwa Robót Publicznych 05.03.1925
Pismo Wydziału Prezydialnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do Stefana Sawickiego w sprawie oceny kwalifikacji zawodowych 17.05.1924
Artykuł prasowy poświęcony konkursowi na przeistoczenie pl. Wolności, w którym zwyciężył projekt Stefana Sawickiego 1923–1924
Pismo wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego do Stefana Sawickiego w sprawie zwolnienia z dotychczasowych obowiązków służbowych 11.08.1927
Pismo wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego do Stefana Sawickiego w sprawie zwolnienia z dotychczasowych obowiązków służbowych 11.08.1927
Pismo dyrektora administracyjnego Powszechnej Wystawy Krajowej do Stefana Sawickiego w sprawie zwolnienia z obowiązków służbowych 30.09.1929
Pismo wojewody poznańskiego Adolfa Bnińskiego do Stefana Sawickiego w sprawie nowych obowiązków służbowych 10.02.1923
Pismo dyrektora Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu do Stefana Sawickiego w sprawie mianowania na członka Rady Opiekuńczej 28.02.1933
Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego M. Pollaka do Stefana Sawickiego w sprawie mianowania na członka Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu 18.02.1933
Odpis aktu erekcyjnego umieszczonego na szczycie wieży poznańskiego ratusza odbudowanej ze zniszczeń pod kierunkiem m.in. Stefana Sawickiego załączony do jego życiorysu napisanego w latach 60. XX wieku 27.12.1947
Oceny z katechezy uzyskane przez Stefana Sawickiego w czasie jego edukacji w Szkole Realnej w Dreźnie 17.10.1903
Oceny z katechezy uzyskane przez Stefana Sawickiego w czasie jego edukacji w Szkole Realnej w Dreźnie 12.03.1904
Oceny z katechezy uzyskane przez Stefana Sawickiego w czasie jego edukacji w Szkole Realnej w Dreźnie 05.04.1905
Świadectwo uczęszczania wydane Stefanowi Sawickiemu po przerwaniu studiów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 19.06.1919
Świadectwo uczęszczania wydane Stefanowi Sawickiemu po przerwaniu studiów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 19.06.1919
Świadectwo ukończenia przez Stefana Sawickiego Szkoły Realnej w Dreźnie zawierające ocenę ze sprawowania 20.03.1908
Umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy Stefanem Sawickim i drezdeńskim architektem F. W. Hertzschem 12.02.1908
Umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy Stefanem Sawickim i drezdeńskim architektem F. W. Hertzschem 12.02.1908
Umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy Stefanem Sawickim i drezdeńskim architektem F. W. Hertzschem 12.02.1908
Umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy Stefanem Sawickim i drezdeńskim architektem F. W. Hertzschem 12.02.1908
Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia przez Stefana Sawickiego praktyk zawodowych w pracowni drezdeńskiego architekta F.W. Hertzscha 10.08.1908
Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia przez Stefana Sawickiego praktyk zawodowych w pracowni drezdeńskiego architekta F.W. Hertzscha 01.09.1909
Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia przez Stefana Sawickiego praktyk zawodowych w pracowni drezdeńskiego architekta F.W. Hertzscha 29.08.1910
Zaświadczenie potwierdzające fakt odbycia przez Stefana Sawickiego praktyk zawodowych w pracowni drezdeńskiego architekta Richarda Merza 24.08.1911
Dyplom brązowego medalu Saskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznanego Stefanowi Sawickiemu za wyniki w nauce 25.03.1912
Odpis umowy o pracę zawartej pomiędzy Stefanem Sawickim i Wydziałem Budowlanym Urzędu Miasta w Dreźnie 31.12.1914
Odpis umowy o pracę zawartej pomiędzy Stefanem Sawickim i Wydziałem Budowlanym Urzędu Miasta w Dreźnie 31.12.1914
Odpis umowy o pracę zawartej pomiędzy Stefanem Sawickim i Wydziałem Budowlanym Urzędu Miasta w Dreźnie 31.12.1914
Wezwanie do złożenia przysięgi państwowej (jako nowemu obywatelowi/poddanemu) przesłane przez władze miasta Drezna ojcu Stefana Sawckiego Ludwikowi 10.07.1903
Zaświadczenie potwierdzjące fakt zapisania się Stefana Sawickiego na Uniwersytet Techniczny w Dreźnie 04.10.1918
Dyplom srebrnego medalu Saskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznanego Stefanowi Sawickiemu za wyniki w nauce 15.03.1913
List polecający wystawiony Stefanowi Sawickiemu przez dyrektora Saskiej Królewskiej Szkoły Budowlanej w Dreźnie 24.05.1913
Dyplom brązowego medalu Saskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznanego Stefanowi Sawickiemu za wyniki w nauce 24.03.1911
Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego J. Namysła do Stefana Sawickiego w sprawie mianowania na członka Rady Opiekuńczej Państwowej Szkoły Budownictwa w Poznaniu 15.01.1930
Wyświetlam 1-347 z 347 wyników - strona 1
Informacje / metadane