Partner strategiczny
Nasze zbiory liczą już 55 430 obiekty/78 643 skanów

Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich powstała z fundacji Edwarda hrabiego Raczyńskiego (1786-1845), wielkopolskiego magnata, działacza społecznego, mecenasa sztuki i nauki, autora i wydawcy. Otwarcie książnicy nastąpiło 5 maja 1829 r. w specjalnie dla niej wzniesionym budynku przy dzisiejszym placu Wolności 19. Od początku swego istnienia Biblioteka Raczyńskich miała charakter biblioteki publicznej, zgodnie ze słowami swego twórcy: Przeznaczeniem Biblioteki Raczyńskich jest aby w czytelni, która w tejże będzie urządzoną, każdy bez różnicy osób w dniach i godzinach oznaczonych miał prawo z niej korzystać.

 

Obecnie Biblioteka Raczyńskich jest najstarszą spośród istniejących biblioteką publiczną w Polsce. Jej księgozbiór liczy dziś ponad 1,7 miliona woluminów. Najcenniejsze pod względem naukowym i zabytkowym są zbiory specjalne: rękopisy, starodruki, kartografia, ikonografia. Biblioteka Główna ma status biblioteki naukowej. Ze względu na wysoką rangę Biblioteka Raczyńskich otrzymała drogą darowizn i fundacji spuścizny po polskich twórcach i kolekcjonerach. Tak powstały poznańskie muzea i pracownie: Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny. Ze zbiorów książnicy korzysta ponad 85 tys. zarejestrowanych czytelników, odwiedzających nowy gmach Biblioteki i rozmieszczone na terenie całego Poznania liczne filie dla dzieci i dorosłych.

 

W 2010 r. rozpoczęła się rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, na terenie sąsiadującym z zabytkowym gmachem książnicy. W nowym budynku przy Alejach Marcinkowskiego 23/24, otwartym 29 czerwca 2013 r., znajdują się czytelnie (ogólna, multimedialna, czasopism, zbiorów specjalnych) oraz wypożyczalnie dla dorosłych (przystosowana także do obsługi osób niewidomych i niedowidzących) i dla dzieci.

W gmachu głównym Biblioteki oraz we wszystkich jej filiach odbywają się liczne wystawy i spotkania mające na celu promocję czytelnictwa i literatury.

W 2014 r. Biblioteka Raczyńskich obchodzi 185-lecie istnienia.

 
 http://www.bracz.edu.pl/

 

         

 

 

 
Logo Mykk
Logo FB
Copyright © 2013-2021 Wydawnictwo Miejskie Posnania