XXXVIII Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1969 | MTP

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1950–2016 | Archiwum MTP
XXXVIII Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1969 | MTP
Liczba obiektów:
658

XXXVIII Międzynarodowe Targi Poznańskie odbywały się w ważnym ze względów propagandowych roku jubileuszowym – 25. rocznicę powstania PRL. Z tego też względu w pawilonie nr 11, tzw. Iglicy, można było zobaczyć niewielką prezentację powojennego dorobku państwa, a na polskich stoiskach szczególnie podkreślano dokonania handlu zagranicznego wzmacniającego pozycję Polski na rynkach światowych. Wystawę otwarto 8 czerwca 1969 roku w obecności ministra handlu zagranicznego Janusza Burakiewicza. W stosunku do lat poprzednich targi skrócono z 14 do 10 dni, wystawa zakończyła się 17 czerwca. Wzięło w niej udział, łącznie z Polską, 40 państw. Targi zwiedziło 10 tys. cudzoziemców i 400 tys. gości krajowych, a wśród nich przedstawiciele rządu z premierem Józefem Cyrankiewiczem, partyjni dygnitarze: Edward Gierek, wówczas I sekretarz KW PZPR w Katowicach, Mieczysław Moczar, Jan Szydlak i Kazimierz Barcikowski, a także liczne delegacje zagraniczne, m.in. Czechosłowacji z wicepremierem rządu i Wietnamu z ministrem handlu zagranicznego.

Magdalena Grzelak-Grosz

Sortuj:
Wyświetlam 658 wyników