XXXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1965 | MTP

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1950–2016 | Archiwum MTP
XXXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1965 | MTP
Liczba obiektów:
306

Początek lat 60. XX wieku to czas kształtowania się Ruchu Państw Niezaangażowanych, który został proklamowany w czasie konferencji w Belgradzie 1 września 1961 roku. W założeniu miała to być organizacja podążająca tzw. trzecią drogą stanowiącą alternatywę dla dualistycznego podziału świata w czasie Zimnej Wojny. W połowie tej dekady widoczne już były starania władz PRL próbujących nawiązać ścisłą współpracę handlową z krajami Azji i Afryki, które wchodziły w skład Ruchu. Na XXXIV Międzynarodowych Targach Poznańskich w czerwcu 1965 roku dużą część ekspozycji zajmowały stoiska: Birmy, Egiptu, Indii, Indonezji, Lagosu, Libii, Nigerii czy Tanzanii. Powiało egzotyką, która stanowiła nie lada atrakcję dla zwiedzających targi gości.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 306 wyników
Wyświetlam 306 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1950–2016 | Archiwum MTP
Informacje / metadane