XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1961 | MTP

zamknij wstęp
do kolekcji
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1950–2016 | Archiwum MTP
XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1961 | MTP
Liczba obiektów:
396

XXX Międzynarodowe Targi Poznańskie trwały od 11 do 25 czerwca 1961 roku i były największą targową imprezą po II wojnie światowej. Na powierzchni ponad 130 tys. mkw zaprezentowali się wystawcy z 56 państw, wśród których znaleźli się przedstawiciele najpotężniejszych gospodarek świata: USA, ZSRR, Chin, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch, ale także tak egotycznych państw, jak: Tahiti, Mongolia, Afganistan, Ekwador czy Wybrzeże Kości Słoniowej. O tym, że Targi były wydarzeniem szczególnej rangi dla ówczesnych władz PRL, świadczy obecność na imprezie delegacji partyjno-rządowej na najwyższym szczeblu z ówczesnym I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysławem Gomułką, premierem Józefem Cyrankiewiczem i wicepremierem Piotrem Jaroszewiczem.

Paweł Michalak

Sortuj:
Wyświetlam 396 wyników
Wyświetlam 396 wyników
Powrót
Kolekcja nadrzędna: Międzynarodowe Targi Poznańskie | 1950–2016 | Archiwum MTP
Informacje / metadane