Witraże Marii Powalisz-Bardońskiej | 1967–2005

zamknij wstęp
do kolekcji
Witraże Marii Powalisz-Bardońskiej | 1967–2005
Liczba obiektów:
107
Lokalizacja:

Maria Powalisz-Bardońska urodziła się w Poznaniu w 1935 roku, jest córką artysty witrażysty Stanisława Powalisza. W latach 1940-45 wraz z całą rodziną została wysiedlona do Międzyrzeca Podlaskiego. Po powrocie do Poznania i ukończeniu szkoły średniej rozpoczęła studia w Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1956 roku obroniła pracę magisterską, której tematem były średniowieczne witraże z Chełmna i Torunia. Po uzyskaniu tytułu magistra zdecydowała się związać z witrażownictwem i rozpoczęła naukę zawodu w warsztacie swego ojca przy ul. Bydgoskiej na Śródce zakończoną egzaminem czeladniczym. W czasie terminowania postanowiła zdobyć gruntowną wiedzę plastyczną i w 1958 roku rozpoczęła studia na ówczesnej poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej (obecnie Uniwersytet Artystyczny) na wydziale rzeźby. Pracą dyplomową wykonała pod kierunkiem prof. Jacka Pugeta w 1964 roku. Studia rozwinęły jej wrażliwość kolorystyczną, dyscyplinę kompozycyjną i umiejętność posługiwania się monumentalną formą.
Stałą współpracę z ojcem rozpoczęła w 1958 roku, rozrysowując kartony witrażownicze. W 1962 roku poślubiła Zbigniewa Bardońskiego, który pomagał jej w prowadzeniu pracowni. W 1963 roku urodził się ich pierwszy syn Jakub, w 1972 roku – Jerzy. Po śmierci ojca w 1968 roku Maria Powalisz-Bardońska przejęła pracownię na Śródce. Projektowała i wykonywała witraże, ale i podróżowała po Europie, zwłaszcza do Anglii i Francji, aby zapoznać się z zabytkami średniowiecznego witrażownictwa. W latach 70. XX wieku artystka otrzymała ważne zlecenia na wykonanie witraży do Sądu Rejonowego w Poznaniu i katedry w Poznaniu oraz – na osobiste zlecenie ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – 27 witraży dla archikatedry w Gnieźnie. Jednocześnie z tymi realizacjami wykonywała witraże dla katedry w Warszawie według projektów Wacława Taranczewskiego i Zbigniewa Łoskota. W 1997 roku zaprojektowała witraż wschodni do katedry w Pelplinie. W 1991 roku przy wykonawstwie witraży zaczął pomagać jej starszy syn Jakub Bardoński.
Owocem wieloletniej pracy twórczej Mari Powalisz-Bardońskiej są dzieła dla ponad 140 obiektów sakralnych i świeckich w Polsce i zagranicą. Za utrzymanie wysokiego poziomu rzemiosła w pracowni w 1978 roku została uhonorowana tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego nadanym przez ministra kultury i sztuki. W 1987 roku otwarto stałą galerię jej prac w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wśród wielu eksponatów dominują i przyciągają uwagę zwiedzających dwie ściany witrażowe ukazujące Winobranie i Panoramę Zielonej Góry.
Cyryl prezentuje kilkadziesiąt zdigitalizowanych oryginalnych projektów witraży Marii Powalisz-Bardońskiej wykonanych dla katedr i kościołów w całej Polsce. Przeważająca część z nich została zrealizowana. Kolekcję uzupełniają zdjęcia artystki i listy gratulacyjne, które dostojnicy kościelni kierowali na jej ręce, dziękując za wyjątkowej wartości dzieła.
Maria Powalisz-Bardońska zmarła 21 listopada 2021 roku w Poznaniu. Miała 86 lat. Została pochowana na cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya.

Jerzy Bardoński, Danuta Bartkowiak

Sortuj:
Wyświetlam 107 wyników
Wyświetlam 107 wyników
Informacje / metadane