Okupacyjne plany Poznania | 1939–1944 | Archiwum Państwowe w Poznaniu

zamknij wstęp
do kolekcji
Okupacyjne plany Poznania | 1939–1944 | Archiwum Państwowe w Poznaniu
Liczba obiektów:
41

Prezentacja kolekcji unikatowych planów Poznania w CYRYLU to wydarzenie w dziejach miasta bez precedensu. Do tej pory nigdy i nigdzie plany Poznania nie były prezentowane w takiej liczbie w jednym miejscu. Zbiór, który na portalu publikowany będzie w kilkunastu odsłonach, jest własnością Archiwum Państwowego w Poznaniu i obejmuje dokumenty kartograficzne z lat 1823–2004. Łącznie w kolekcji archiwalnej znajduje się 230 planów, które gromadzone są w takim kształcie od 1945 roku. Zbiory zgromadzone wcześniej w 85% uległy zniszczeniu podczas działań wojennych w styczniu i lutym 1945 roku. Po wojnie pracownicy Archiwum próbowali odzyskać ocalałe mapy, szukając ich na terenie całej Wielkopolski. Część odnalezionych planów archiwiści kupowali, część otrzymywali w postaci darów. Stare plany Poznania są przekazywane do Archiwum Państwowego do dzisiaj, a nowe wydawnictwa instytucja kupuje.
CYRYL prezentuje pierwszą część tej bogatej kolekcji – 40 planów miasta z okresu okupacji hitlerowskiej. Faszystowska administracja przygotowywała je i wydawała w związku ze zmianami administracyjnymi, jakie po wybuchu wojny wprowadzała na terenie Poznania. Plan miasta był nowelizowany zawsze wtedy, kiedy zmieniano nazwy ulic i ich numerację, przebudowywano arterie komunikacyjne lub realizowano nowe inwestycje, np. utworzenie jeziora Rusałka. Na podstawie tego zbioru można prześledzić założenia i działania władz okupacyjnych na terenie miasta, które odtąd już zawsze miało być niemieckie.
CYRYL zaprasza do obejrzenia pierwszego fragmentu tej wyjątkowej kolekcji. Jej publikację zawdzięczamy wyjątkowej otwartości i życzliwości dyrekcji Archiwum Państwowego w Poznaniu. To ważny rozdział w dziele udostępniania i popularyzacji zasobów kulturowych zamkniętych do tej pory w murach instytucji i znakomita okazja do pokazania, co kryją instytucje powołane do gromadzenia i przechowywania historycznych dokumentów.

Danuta Bartkowiak, Monika Proniewicz

Sortuj:
Wyświetlam 41 wyników
Wyświetlam 41 wyników
Informacje / metadane