Galeria Cicibór | 1974–76 | Ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

zamknij wstęp
do kolekcji
Galeria Cicibór | 1974–76 | Ze zb. Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Liczba obiektów:
101
Właściciel:

W latach 70. XX wieku w Poznaniu działało siedem stałych, niezależnych, galerii autorskich, nad którymi opiekę sprawowało Zrzeszenie Studentów Polskich przekształcone w 1973 roku w Socjalistyczny Związek Studentów Polskich (SZSP). Organizacja wspierała galerie finansowo, udostępniała przestrzenie do wystaw i odczytów, a także starała się je chronić przed ingerencjami w założenia programowe. Jedną z tych galerii była utworzona w lutym 1974 roku Galeria Cicibór, która działała w Klubie Studentów Cicibór w Domu Studenckim Jagienka przy ul. Obornickiej 80A (dzisiaj ul. Piątkowska). Jej kierownikiem artystycznym został Jan Wojciech Malik, wówczas student Wydziału Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Galeria była finansowana przez Radę Uczelnianą SZSP Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Działała 3 lata. W tym czasie zorganizowano w niej 19 kilkutygodniowych wystaw (w tym trzy zbiorowe), głównie absolwentów PWSSP w Poznaniu. Galeria posiadała własną kolekcję dzieł sztuki, na którą składały się prace prezentowanych w niej artystów, którzy byli zobowiązani do pozostawienia po wystawie jednej ze swoich prac.
W połowie 1975 roku galeria przeszła pod skrzydła Klubu Cicibór, którego budżet nie wystarczał na jej prowadzenie i na pół roku zawieszono działalność placówki. Otwarto ją ponownie w styczniu 1976 roku, nie na długo jednak. Jedną z ostatnich prezentowanych w galerii wystaw była prezentacja malarstwa Grzegorza Szymkowiaka w lutym tego roku. Ostatecznie galerię zamknięto wkrótce po zamknięciu tej wystawy. Mimo krótkiego okresu działalności Galeria Cicibór była jednak ważnym miejscem na kulturalnej mapie Poznania, zapoznając środowisko akademickie z aktualnymi tendencjami w sztuce.
Materiały publikowane w kolekcji zostały przekazane Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Jana Wojciecha Malika, kierownika galerii.

Magdalena Grzelak-Grosz

[na podstawie opracowania I. Malińskiej, Studenckie galerie autorskie w Poznaniu w latach 1970-1980, Poznań 2020]

Sortuj:
Wyświetlam 101 wyników
Wyświetlam 101 wyników
Informacje / metadane